perjantai 22. maaliskuuta 2013

Tulevaisuuden tuotot näyttävät lupaavilta
Orion on patent cliffin edessä, siinä missä moni muukin alkuperäislääketeollisuuden toimija. Markkinoille puskevat bulkkituottajat syöksyvät hyeenoina apajille, koska patenteistaan rauenneet lääkekeksinnöt ovat laillisesti julkista riistaa. Orionin keskeisin liikevaihtoa generoinut tuote, Stalevo tukipilareinaan Comtess/Comtan -lääkkeet (joihin on lisätty apuaineeksi COMT-estäjä) ovat kohdanneet odotettua rinnakkaiskilpailua USA:n markkinoilla. Euroopassa kyseinen patentti raukeaa tälle kesää, joten markkinaosuus kapenee entisestään.

cc: almagami
Orion ei ole jäänyt kuitenkaan tuleen makaamaan, sillä yhtiön oma laadukas tutkimus ja tuotekehitys on tuuppaamassa maailmaan uusia lääkkeitä. Moni pitää lääketehtailua arveluttavana esimerkiksi eettisistä syistä. Ymmärrän tämän. Kun pureudumme yksittäistapauksena Orioniin, voimme mielestäni puhua silti korkean moraalin lääkefirmasta; yhtiö ei ole pyrkinyt "keksimään" sairauksia (tällaistakin ankaraa lobbausta nähdään lääkefirmojen suunnalta), vaan tuoteputkesta lääkinnälliseen käyttöön putkahtaneista lääkkeistä on oikeasti saatu apua.

Alla olevassa kuvassa on tiivistetty Orioniin rahojaan sijoittavan ihmisen kannalta kaikki oleellinen. Tulevaisuuden tuotot eivät perustu menneisiin loistaviin vuosiin, vaan pitkäaikaisen sijoittajan on jollain tapaa pyrittävä ymmärtää, että mistä ne tulevat osingot ja taseen vahvistuminen ja kurssinousu tulevat koostumaan. Mikä generoi uutta arvoa yhtiön tilinpäätökseen? Mikä tekijä kasvattaa vapaata kassavirtaa? Mikä on se syy, että taseen likvidit varat vahvistuvat mahdollisesti kvartaali kvartaalilta? Miksi valitsemasi yhtiö on pitkällä sijoitushorisontilla hyvä, tai jopa parempi kuin muut? Onko sillä jotain kilpailuetua, esimerkiksi korkeaa osaamispääomaa insinöörien päässä tai patentin tuomaa monopolia?
ORM-12741


Orionin omilta Tutkimus ja kehitys -sivuilta löytyy luotettavaa informaatiota lääkekehityshankkeiden etenemisestä. Orion esitteli Alzheimerin taudin hoitoon suunnatun lääkkeen ORM-12741 toisen kliinisen tutkimusvaiheen tuloksia lehdistötiedotteessaan positiivisin sanakääntein:


"Orionin kehittämä uusi lääke (ORM-12741) voi tuoda apua Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden kokemiin kognitiivisiin ja käytösoireisiin. Toisen vaiheen kliinisen potilastutkimuksen mukaan ORM-12741-lääkeaihiolla oli merkittävä positiivinen vaikutus keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden tapahtumamuistiin.

"On hienoa nähdä selvät positiiviset vaikutukset ensimmäistä kertaa potilastutkimuksissa lääkkeellä, jolla on uusi vaikutusmekanismi. Se että vaikutukset näkyvät erityisen selvästi tapahtumamuistia mittaavissa muuttujissa on rohkaisevaa, koska tämän heikentyminen on yksi tärkeimmistä Alzheimerin taudin oireista. Tutkimuksemme tulokset antavat lupauksen mahdollisuudesta aivan uudentyyppiseen hoitovaihtoehtoon tätä tautia sairastaville potilaille”, kommentoi professori Juha Rinne, uudella ORM-12741-lääkkeellä tehdyn kliinisen vaiheen II -tutkimuksen päätutkija. "


ODM-201


Olen aiemminkin nostanut pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun androgeenireseptorin salpaajan, ODM-201:n, jonka kohdejoukko tulee käsittämään miljoonia, erityisesti länsimaisia miehiä. Orion kehittää tätä lääkettä Endo Pharmaceuticalsin kanssa tavoitteenaan globaali markkina-alue. Lääke on odotettavissa markkinoille arviolta vuonna 2018-2019, mikäli kaikki etenee normaalin protokollan mukaan. Osakkeenomistajan kannalta raportoitu tilanne näyttää hyvältä.

 "Prekliinisen ja ensimmäisen kliinisen vaiheen turvallisuus-, teho- ja farmakokineettiset tutkimukset osoittivat, että varhaiset tulokset tehosta olivat lupaavia, tuote on hyvin siedetty ja havaitut haittavaikutukset olivat vähäisiä. Tulokset raportoitiin kansainvälisessä ESMO-syöpäkongressissa syyskuun 2012 lopussa.

Tuotteen kehityksessä on nyt käynnissä toisen vaiheen kliiniset tutkimukset.
Ensimmäisen vaiheen tulosten perusteella ODM-201 on hyvin siedetty, ja havaitut haittavaikutukset ovat olleet vähäisiä."ODM-101


Arviolta vuonna 2015-2016 markkinoille saapuva uusi tehokkampi levodopa (vrt. Stalevo) tulee kääntämään Orionin kassavirran hyvin suurella todennäköisyydellä vahvasti positiiviseksi. Lääketutkimuksen vaiheista raportoitujen tietojen mukaan reilun sadan potilaan tutkimusaineistolla on saatu merkittäviä tuloksia potilaan tilan kohenemisessa. Verrokkilääkkeenä on ollut Orionin edellinen menestystuote Stalevo.

"Toisen vaiheen kliinisen potilastutkimuksen mukaan ODM-101 vähensi merkittävästi potilaiden tilanvaihteluoireita Stalevo®-lääkkeeseen verrattuna lisäämättä hankalia tahattomia liikkeitä. Stalevo on vakiintunut hoito Parkinson-potilailla, joilla esiintyy tilanvaihteluoireita. 

Päivittäisiä tilanvaihteluoireita seurattiin potilaspäiväkirjojen avulla mittaamalla nk. OFF-aikaa (jolloin potilaiden vaste lääkehoitoon on huono) ja nk. ON-aikaa (jolloin lääkevaste on hyvä) sekä siihen mahdollisesti liittyviä hankalia tahattomia liikkeitä.
Molemmat ODM-101 -lääkkeet (erilaiset annokset) lisäsivät Stalevoon verrattuna myös merkittävästi enemmän viivästevaikutuksella korjattua ON-aikaa ilman hankalia tahattomia liikkeitä. 

Nämä tulokset osoittavat, että ODM-101 voi edelleen lisätä ON-aikaa, mikä on hyvin tärkeää tätä vaikeaa tautia sairastavien potilaiden päivittäisessä elämässä."

OMA ARVIO


Orion tulee saamaan näistä kolmesta tuotteestaan markkinoilla takuulla ainakin yhden. Hyvin realistinen skenaario on, että 2/3 edelläluetuista tuotteesta pääsee markkinoille. Koska raportointi kyseisistä tutkimushankkeista on ollut hyvin positiivissävytteistä ja mitattavat tutkimustulokset ovat osoittaneet lääkkeillä olevan kiistatta lisätehoa, niin kaikkien kolmen lääkkeen markkinoille pääsyyn voi suhtautua hyvin myötämielisesti. Orion tullee palaamaan ennen pitkää salkkuuni, kunhan nykyinen markkinahinta tasoittelee itseään hieman lähemmäksi tämän ja ensi vuoden reaalista käypää hintaa.

Olen todennut, että varsinkin tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. En ryhdy nytkään ennustajaksi, mutta olen silti hyvin levollisin mielin itse lääkeyhtiö Orionin voinnista, vaikken osakkeenomistaja tällä hetkellä olekaan. Kvartaalitaloudessa elävät pörssiyhtiöt ovat päättelemässä jo vuoden ensimmäistä neljännestä. Tulen raportoimaan omia näkemyksiäni Orionin lääkeliiketoiminnan kehittymisestä, kunhan saan tuoreita tilinpäätöstietoja käyttööni. Mielenkiintoni kohdistuu deksmedetomidiinin markkinaosuuden kasvuvauhtiin, levosimendaanin myynnin edistymiseen sekä tietenkin parkinson-lääkkeiden myyntiosuuksien kutistumiseen.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti