maanantai 20. elokuuta 2012

Tunnusluvut tutuiksi: P/B


 Vapaan oman pääoma määrä saadaan vähentämällä taseen mukaisesta
omasta pääomasta sidotun pääoman erät, kuten osakepääoma ja rahastot

Tutustumismatka tunnuslukujen välillä liiankin ihmeelliseen maailmaan jatkuu. Vuoroon tulee P/B eli price to book -suhde, suomeksi asia voidaan ilmaista esimerkiksi sanomalla pörssihinnan suhde kirjanpidolliseen arvoon. Suhdeluku voidaan laskea joko osakekohtaisella tai yrityksen tasolla. Tätä suhdetta jotkut sijoittajat ja analyytikot käyttävät esimerkiksi tehdessä arvioita onko jokin osake yli- tai aliarvostettu. Toisaalta hyvin ymmärrettävää. Jos P/B-luku on 0,8 niin sehän tarkoittaa sitä, että voit ostaa 80 sentillä 1 euron edestä kyseistä yhtiötä. Tilinpäätöksiin saatetaan usein merkata "stockholders' equity" tarkoittamassa summaa, joka jää jäljelle jos yritys maksaa kaikki velkansa ja kulunsa pois. Tämänkin tunnusluvun käyttöön liittyy silti samankaltaisia kompastuskiviä, kuin P/E-lukuun, johon tutustuimme edellisessä fundmenttimatkustelussa.


Laskeminen

P/B-luku   =   Markkina-arvo  /  oma pääoma ilman vähemmistöosuutta
                 = Osakekurssi / osakekohtainen oma pääoma
                    (price / book value,  P/BV)Tulkitseminen. Tunnusluku lavertelee siis kuinka monikertaisesti yrityksen markkina-arvon on sen taseen mukaiseen omaan pääomaan. Matalan kasvun yrityksillä, joilla tulevaisuuden näkymät ja oman pääoman tuotto (ROE) on matala, myös P/B -suhde on tavallisesti matala. Matala P/B-luku voi tarkoittaa siis, että kyseinen yhtiö on aliarvostettu pörssissä. Toisaalta tunnusluku voi tarkoittaa, että jokin on pielessä yhtiön toiminnassa. Yhtiön kirjanpidollinen arvo eli toisaalta myös osakekohtainen oma pääoma arvostetaan alas maksamalla osakkeesta alhaista hintaa. 

 Yhtiöt, joilla ROE on korkea, P/B-luku saa yleensä myös korkeita arvoja, eli osakkeen hintaan on ladattu odotuksia tulevaisuuden tuotoista, vaikka osakkeesta maksettava hinta saattaa olla jo monikertainen kirjanpidolliseen arvoon. Tyypillisiä korkeita P/B-luvun toimialoja ovat muun muassa vähän pääomaa sitovat alat (eli nimittäjä B alhainen) kuten konsulttifirmat ja softaa koodaavat firmat. Paljon pääomaa tarvitsevia aloja ovat sitten luonnollisesti perusteollisuus terästehtaineen, joilla P/B-luku on harvemmin korkea. Tätäkin tunnuslukua tulee siis tulkita. Oman pääoman ollessa negatiivinen koko lukua ei lasketa.Varo vaaraa!

Hinnan suhteuttaminen yhtiön kirjanpidolliseen arvoon kertoo yksinään hyvin vähän yhtiön taloudellisesta kunnosta saatika tulevaisuuden menestymisestä. Tuloksellisuuden eli tulevaisuuden kassavirtojenhan pitäisi olla ainoa syy, miksi sijoittaja ylipäätään kiinnostuu yhtiöstä kuin yhtiöstä. Mikäli piensijoittaja sijoittaa rahojaan yhtiöön, koska toivoo sen menestyvän tulevaisuudessa (Nokia), tykkää sen tuotteista (minä Rapalasta) tai firma on vain tehnyt maailmaa helpommaksi paikaksi elää (Apple), niin metsään menemisen vaara on järkyttävän suuri. Älä rakastu osakkeeseen äläkä firmaan osakkeen takana! Hyvä sijoitus voi olla hyvinkin eri asia kuin hyvä yhtiö, tätä minä itselleni niin usein vielä terotan. Eiväthän ne silti sulje pois toisiaan, mutta samaa ne eivät tarkoita.


Lisäksi yritysosto(t) tuo taseeseen paljon lisää vahviketta, jolloin kirjanpidollinen arvo näyttää alhaiselta, vaikka yhtiön todellinen netto-omaisuus olisi pienempi. Tämäkään tunnusluku ei siis yksinkertaisuudessaan ole silti kovin pätevä vertaillessa eri toimialojen yhtiöitä keskenään. Amerikan pojat saattavat käyttää nimittäjässä esimerkiksi edellisen kvartaalin taseen mukaista omaa pääomaa, joka puolestaan saattaa olla hyvin erinlainen verratuna jostain toisesta tietokannasta saatavaan ennusteelliseen seuraavan vuoden kirjanpidolliseen arvoon. 


Kaiken kukkuraksi termi kirjanpidollinen arvo eli yhtäältä taseen loppusumma lienee syytä tehdä selväksi, sillä sen ymmärtäminen avaa tunnuslukua entistä enemmän. Yhtiön omaisuuden summa ja yhtiön velkojen sekä oman pääoman summa muodostavat taseen loppusumman. Näin ymmärrän sen siis itse. Taseen loppusumma ei kerro siis yhtiön arvoa, vaan se nivoo yhteen yhtiön varat ja velat. Tase jaetaan tavallisesti kahteen osaan, Vastaavaan ja Vastattaviin. Vastaavaan kuuluu käytännössä yhtiön varallisuus ja Vastattaviin velat sekä oma pääoma. Eräs kirjanpidon ja laskentatoimen pääsäännöistä on, että Vastaavaa ja Vastattavaa ovat yhtä suuria, joten...

Vastaavaa = Vastattavaa   <=>  varallisuus = velat + oma pääoma  <=>  oma pääoma  =  varallisuus - velat


Tämähän näyttää varsin järkeenkäyvältä! Tämä on siis taseen mukaineen oma pääoma eli samalla myös kirjanpidollinen arvo. Vahva tase tarkoittaa, että yrityksen liiketoiminnalle merkityksellistä omaisuutta jäisi jäljelle merkittävästi vaikka kaikki velat maksettaisiin pois. Mitä vahvempi se on, niin tottakai sitä helpommin yritys selviää vaikeista ajoista. Mutta ei taseesta tämän enempää tällä kertaa. Lopulta huomaamme, että jos nimittäjä Book value on vahva (eli korkea) tai pörssihinta suhteessa siihen matala, saattaa kyseessä olla jonkinlainen aliarvostustilanne; yhtiön kirjanpidollista arvoa, joka on siis (osakkeen)omistajien pääomaa, ei arvosteta pörssissä syystä tahi toisesta.  P/B -luku käytännössä


Otetaan esimerkiksi klassikko Berkshire Hathawayn A-sarja. Viime vuoden tilinpäätöksestä saamme Total Assets (=koko varallisuus) 392 647 000 $ sekä Total Liabilities (=kaikki velat) 227 797 000 $, ja näistä yksinkertaisella erotuksella tulee Stockholders' Equity 164 850 000 $, mikä on osakkeen omistajien omaa pääomaa, fyffeä. Päivän pörssihinnalla 128 145,01 $ tulee markkina-arvoksi 212 290 000 $, mikä tekee P/B-luvuksi 212 290 000 / 164 850 000 = 1,287. Ei kovin korkea kovaa tulosta tekevälle yhtiölle, tosin mr. Buffett on aikonut ostaa omia osakkeitaan takaisin P/B-luvun saavuttaessa 1,1 suhteen.


Vaikka yksittäisten osakkeiden vertailu eri toimialoilta ei ole p/b-luvulla kovin järkevää, niin suuremmalla mittatikulla zoomaillen voidaan saada mielekästä analyysiä. Katsokaa esimerkiksi S&P 500 -indeksin historiallista kulkua viimeisen 30 vuoden aikana ja suhteuttakaa siihen esimerkiksi vuosituhannen taitteen IT-kupla ja osakemarkkinoiden ylikuumeneminen ja Lehman Brothersin kaatumisesta alkanut finanssi- ja nyttemmin Eurokriisi.Seuraavaksi vuorossa lienee eräs lempitunnusluvuistani ROE.

lähteitä:


http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Price-to-Book+Ratio
http://www.investopedia.com/terms/p/price-to-bookratio.asp
http://www.e-conomic.fi/kirjanpito-ohjelma/sanakirja/taseen-loppusumma
http://www.investinganswers.com/financial-dictionary/ratio-analysis/price-book-ratio-pb-1094

1 kommentti:

  1. Hyviä pointteja! Tuolta lisää:
    http://sijoitusrahastot.org/osakesijoittaminen/osakkeiden-tunnusluvut/

    VastaaPoista