Tuottohistoria

Salkun tuotto kulujen jälkeen: 


2011    -3,8% (ensimmäinen sijoitus 8.3.2011)
2012   +14,6%
2013   + 7,49%

Vuoden 2013 alusta saakka olen siirtynyt Time Weighted Return -seurantaan. TWR-seuranta on sikäli käyttökelpoinen, että se antaa lukijalle mahdollisuuden verrata amatöörisijoittajan tuottoja vaikkapa rahastojen tuottoihin. Riskimetriikkaa en ole kerännyt, mutta olen sijoittanut taatusti riskisemmin kuin indeksisijoittaja. Tuotto on reaalituotto, eli siinä on otettu huomioon välityspalkkiot, valuutanvaihtokulut ja osinkojen ennakonpidätykset.

Vertailuindeksiin kuuluu OMXHBCAPGI eli OMXH Cap Gross Index sekä Financial Timesin All World index AW01, joista lasken mediaanikäyrän vertailuindeksiksi.