lauantai 22. joulukuuta 2012

Value versus Growth: The International EvidenceOlen pönkkäytymässä entistä vahvemmin arvosijoittamisen kannattajaksi; fundamenttien tarkkailu yhdistettynä muutamiin buffettmaisiin kriteereihin on minun valintani. Itse Eugene Faman ja Kenneth Frenchin vuonna 1998 arvostetussa The Journal Of Financessa julkaistu tutkimus "Value versus Growth: The International Evidenceampui alas muutamia silloisia käsityksiä muun muassa riskin merkityksestä sijoituksen odotetulle tuotolle. Näin William Sharpen CAPM-malli ja Harry Markowitzin moderni portfolioteoria saivat huutia oikein kunnolla. Capital Asset Pricing Modelissa beta eli osakkeen kurssivaihtelu on keskeinen muuttuja, joka määrittää odotettavaa tuottoa laskukaavassa. Kyseisen mallin mukaan kovemman riskinoton tulisi heijastua parempana tuottona.

Fama ja French back-testasivat USA: ja kahdentoista suurimman Euroopan, Australian ja Aasian pörssin tuottoja arvo-, kasvu- sekä indeksiportfolioilla vuosien 1975-1995 väliltä. Mukana olivat siis USA, Japani, Englanti, Ranska, Saksa, Italia, Alankomaat, Belgia, Sveitsi, Ruotsi, Australia, Hongkong ja Singapore. Tutkijat käyttivät sorteerauksessa Book-to-Market, BtM-tunnuslukua, mikä siis on yksinkertaisesti P/B-kertoimen käänteisluku. Muita käytettyjä tunnuslukuja olivat kassavirta suhteessa pörssikurssiin (CF/P), tulostuotto (E/P) sekä osinkotuotto.


Eugene Fama
lähde: usa.greekreporter.com
Kenneth French
lähde: dfaus.com


Tulokset olivat vakuuttavia arvo-osakkeiden hyväksi: arvopreemio on olemassa. Alla olevasta taulukosta vertaamalla kolmen ensimmäisen sarakkeen tuottoja (muuttujana BtM-luku) voidaan todeta huomattavan suuria eroja matalan betan osakkeiden hyväksi. Katsaus esimerkiksi Ruotsiin paljastaa, että markkinatuoton ollessa 12,44% vuosittain arvo-osakkeet tuottivat 20,61 % vuositasolla. Matalan BtM:n eli korkean P/B-kertoimen osakkeet joutuivat tyytymään markkinatuottoon tällä ajanjaksolla. Myös muita tunnuslukuja käyttäen voitiin saavuttaa ylituottoa. Italia on muuten mielenkiintoinen poikkeus, ja tutkijat eivät antaneetkaan mitään selitystä tälle Italian omituiselle käytökselle.Sekä tätä BtM-lukua kumppanukset pitivät avainlukuna, mutta myös markkina-arvo itsenäisenä tunnuslukuna oli huomattava tuottoa ennustava tekijä. Tulokset moukaroivat uudelleen CAPM-mallia, sillä perinteisten arvo-osakkeiden, eli matalan P/B-kertoimen osakkeiden, beta eli toisaalta volatiliteetti on melko matala. Fama ja French olivat osoittaneet jo aiemmassa tutkimuksessaan The Cross-Section of Expected Stock Returns (The Journal of Finance, 1992) valtavan laajalla aineistolla, että volatiliteetilla (eli beta-kertoimella) ja kokonaistuotolla ei ollut selvää yhteyttä.

"Value  stocks  tend  to  have  higher  returns  than  growth  stocks  in  markets around  the  world.  Sorting  on book-to-market  equity,  value  stocks outperform growth  stocks  in  twelve  of  thirteen  major  markets  during  the  1975-1995 period.  The  difference  between  average  returns  on  global  portfolios  of high and  low  B/M  stocks  is  7.68  percent  per  year  (t  =  3.45)...
...Since  these  results  are  out-of-sample  relative  to  earlier  tests  on  U.S.  data,  they  suggest that  the  return  premium  for  value  stocks  is  real."
  

Näin ollen jo noinkin yksinkertaisella tunnuslukujen käytöllä ja riittävän laajalla hajautuksella on voitu saada ylituottoa sijoittamalla arvo-osakkeisiin. Miksi sitten tämän arvopreemio tai arvoanomalia ei ole poistunut markkinoilta? Eikö sijoittajille kelpaa raha? Muutamia syitä on esitetty, ja niitä ovat muun muassa seuraavat: markkinapsykologia; muotiosakkeisiin on paljon mukavampi sijoittaa; sijoittaja tulkitsee lähimenneisyydessä hyvin menestyneiden yritysten jatkavan samaa menoaan, eli sijoittajat ekstrapoloivat kurssidataa; kärsimättömyys, sillä arvosijoittaminen vaatii vähintään viiden vuoden sijoitushorisonttia.


Käytäntö ei useinkaan etene akateemisen maailman ja tutkimusten kuvaamalla tavalla. Tavallisessa elämässä on usein liian monta muuttujaa, ja sijoittajan tulevien tuottojen kannalta pahimmat niistä ovat sijoittajassa itsessään. Vaatii kärsivällisyyttä ja kurinalaisuutta noudattaa valitsemaansa strategiaa, varsinkin jos se liittyy arvosijoittamiseen ja aliarvostuksien löytämiseen. Lisäksi joku saattanee lytätä tämänkin teorian vain akateemiseksi ja olla kaiken lisäksi kykenevä käyttämään jotain vielä tehokkaampaa, käytännön hyväksi osoittamaa lainalaisuutta yritysmaailmassa. Yhtä kaikki, minä olen vakuuttunut.

tiistai 18. joulukuuta 2012

Osinkoherkku seurantaanSalkkuni allokaatio saisi osakepuolelle selkeää toimialahajautusta Piedmont Natural Gas Companysta (PNY.N), joka on energiayhtiö. Sen ydinbisnes on jakaa maakaasua tavallisille kansalaisille, liike-elämälle, teollisuudelle, energiaa vaativille laitoksille sekä sikäläisiin kuntiin (jotka ovat sen tukkuostajia) Pohjois-Carolinassa, Etelä-Carolinassa ja Tenneseessä. Yhtiö palvelee noin miljoonaa ihmistä. Piedmont on perustettu toisen maailmansodan jälkeen 1949 ja sen päämaja on Pohjois-Carolinassa Charlottessa. Uskon, että yhtiö ajaisi asiansa salkkuni satelliittina nimenomaan pitkänä holdina, kunhan vain ostohinta saadaan kohtaamaan 11 % annualisoitu tuottovaatimukseni. Markkina-arvoltaan yhtiö lasketaan suuriin yhtiöihin sen ollessa noin 2,3 miljardin USD arvoinen (vrt. Fortum noin 12,8 miljardia EUR).

Liiketoiminta lyhyesti. Itse liiketoiminta- ja ansaintamallin ymmärtäminen ei ole vaikeaa; mitä enemmän alueen asukkaat ja teollisuus kuluttavat kaasua, sitä enemmän firman myynti nousee. Laajemmassa kuvassa yhtiön kassavirrat muodostuvat myös osavaltioiden välisestä kaasunjakelusta, kaasun välivarastoinnista sekä omatoimisesta kaasun markkinoinnista.


Arvostus lyhyesti. Nykyarvo ei ole houkutteleva ostoon. Osakkeen hintaan on leivottu jo positiivista tulevaisuutta. Omaksi sisääntulohinnakseni lasken 25 USD tason olevan itselleni lähellä turvallista hintaa.

P/E (ttm) 20,71
P/E (forward) 18,37
P/B 2,22
P/CF 10,5

Korkeasta nykyhinnasta kertoo sekin, että CEO Thomas Skains vähensi omistustaan kesällä (osakkeita tosin vielä jäljellä 267 000). Yhtiön koko liikkellä oleva osakekanta on kooltaan 72 000 000 osakkeen kokoinen, joten CEO:lla on huomattava noin 8 500 000 miljoonan taalan omistus yhtiötä.Kannattavuus lyhyesti ja lähitulevaisuus. 


Oman pääoman tuotto on pysynyt kelvollisella tasolla 10,86%, ja kun sitä vertaa toimialan kilpailijoiden keskiarvoon 1,58%, niin se näyttää jo varsin hyvältä. Tarkempi Du Pont -analyysin ROE:sta paljastaa kuitenkin sen johtuvan hyvin jämäkästä velkavivusta. Toisaalta toimialalle on tyypillistä jo fyysisine infrastruktuureineen olla hyvin paljon pääomaa sitovaa (pääoman kiertonopeus eli asset turnover 0,34) ja velkavivun käyttö on näin perustellumpaa. Nettotuottomarginaali on 9,9%, kun kilpailijoiden keskiarvo on 6,2%.

Osinkohistoria on erittäin mojovaa tasoa. Yhtiö korotti kvartaaliosinkoaan viimeksi maaliskuussa tasolle $0,3 ja vuosituotto onkin sen suhteen 3,8%. Tämä osinkomestari on korottanut osinkoaan putkeen jo 34 vuoden ajan. Toisaalta menneen kurssin ekstrapolointiin ei kannata lähteä, mutta muistaen yhtiön omistajalle jaettavien kassavirran kasvu jo neljän vuosikymmenen ajalta voidaan korostaa viimeisen kymmenen haastavan talousvuoden erinomaisuutta: yhtiön on onnistunut tuottamaan muikeat 10,4 % vuosittain osakkeenomistajalle. Ulosjakosuhde alkaa kuitenkin olla hyväksymälläni ehdottomalla ylärajalla ollen nyt 75,68 % osakekohtaisesta tuloksesta.
Täytyy muistaa, että omistaja-arvo ei voi nousta edes keskipitkällä tähtäimellä, mikäli yhtiön liiketoiminta ei kehity positiivisesti; liikevaihdon ja liikevoiton täytyy kasvaa. Osakekohtainen tulos (EPS) on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana keskiarvolla 5,8% vuodessa ja osinko puolestaan vuositasolla 4,2%. Tämä erotus pitää kuitenkin nykyosinkopolitiikan kestävällä tasolla tehden Piedmontista varteenotettavan osingonkasvattajan pitkään salkkuun.
lauantai 15. joulukuuta 2012

Sijoittajan huoneentauluJoululoman alkamisen kunniaksi olen lueskellut Kim Lindströmin Vaurastu arvo-osakkeilla -teosta ja täytyy myöntää, että olen vaikuttunut. Itse kirja lienee ensimmäinen suomenkielinen teos aihealueesta (ilm. 2007) ja ainakaan vielä vastaa ei ole tullut mitään kokonaan uutta tietoa. Mutta hurmaantumiseni johtuukin siitä, että kirjassa on todella koottu yksiin kansiin se, mitä minä pidän oleellisena pitkäjänteisessä osakesäästämisessä. Muotoilen itselleni sijoittajan huoneentaulun kirjassa esitettyjen Benjamin Grahamin, Warren Buffettin ja Lindströmin itsensä teesien pohjalta:

Liiketoimintaperitaatteet:
 • yhtiön liiketoiminnan tulee olla yksinkertainen ja ymmärrettävä 
 •  yrityksellä tulee olla pitkä johdonmukainen historia, ja liiketoiminnan tuottojen tulee olla vakaat sekä ennustettavat 
 •  yhtiön tulee toimia alalla, jonka pitkän aikavälin näkymät ovat suotuisat. Lisäksi yhtiön tuotteen ympärillä tulisi olla vallihauta (economic moat)

Liikkeenjohdolliset periaatteet: 
 •  yhtiön johtajien tulee olla avoimia ja rehellisiä; kasvollinen omistus on hyvä asia 
 •  yhtiön johtajien tulee olla itsenäisiä, eikä seurata muita

Rahoitusperiaatteet: 
 • Yhtiön oman pääoman tuoton tulee olla hyvä 
 •  yhtiöllä tulee olla vakaa ja korkea voittomarginaali sekä johdonmukainen historia osakkeenomistajalle luodusta arvosta

Markkinaperiaatteet:
 • sijoittajan pitää olla mahdollista määrittää yhtiön intrinsic value riittävän tarkasti diskonttaamalla nykyisiä kassavirtoja 
 •  osaketta pitää pystyä ostamaan riittävällä turvamarginaalilla fair valueen verrattuna käyttämällä hyväksi markkinapsykologian taipumusta liioitella kurssilaskuja

Kim Lindströmin kirja, suosittelen.

 
 
 

keskiviikko 12. joulukuuta 2012

Fiskars ostaa laatuporsliinia


Suomen vanhin toiminnassa oleva yhtiö Fiskars Oyj Abp laski tänään ulos pörssitiedotteen, jossa se kertoo sopineensa Royal Copenhagen A/S:n ja Royal Scandinavian Modern KK Japan -yhtiöiden koko osakekantojen ostosta tanskalaiselta pääomasijoitusyhtiöltä Axcelilta. Yllä oleva tuoteportfolio saa uuden seuralaisen jo ennestaan arvokkaaseen seuraan.Tiedotetta referoiden kyseessä on Tanskan kuningasperheen 1775 perustama posliiniastiastoja tekevä tanskalainen yritys, jonka eräs tärkeä markkina-alue on Aasiassa. Royal Copenhagen on viime vuosina käynyt onnistuneesti läpi muutosstrategiaansa, mihin ovat kuuluneet tuotepohjan laajentaminen kannattavasti sekä toimitusketjun tehostaminen. Lisäksi myös Fiskars toteuttaa strategiaansa, missä se on aikonut olla kasvuhakuinen ja suunnata kasvaville markkinoille. Aika näyttää onko yritysosto kannattava; uuden tuotteen (eli Royal Copenhagenin astiastojen) on tuotettava enemmän, mitä Fiskars joutuu maksamaan yhtiön ostosta, sen toiminnan ylläpidosta sekä mahdollisista korkokuluista, joita voi syntyä, jos yritysostoa lainoitetaan velalla.

Osakkeiden kauppahinta on 66 miljoonaa EUR, josta vähennetään yritysoston mukana tuleva Royal Copenhagenin nettovelka ja siihen lisätään tietysti ostohetken kassan arvo. Tämän enterprise valuen (korjatkaa jos olen väärässä) tulisi olla jokaisen sijoittajan eräs keskeisimmistä komponenteista omia osakeostoja suunnitellessa ja yrityksen arvostusta miettiessä. Royal Copenhagen teki liikevaihtoa vuonna 2011 muuten juuri 66 miljoonaa EUR ja sen EBIT oli 5 miljoonaa EUR. Kirja-arvona yhtiöllä oli tuolloin 55 miljoonaa EUR. Tämän kaupan odotetaan näkyvän positiivisesti Fiskarsin liikevoitossa jo ensi vuodesta alkaen. Arvosijoittaja myös muistaa, että pitkällä tähtäimellä omistajalle virtaava rahamäärä ei voi kasvaa, mikäli yrityksen liikevaihto ei kasva.

EDIT  

Osto omistajan näkökannalta.

Asiaa tulee tarkastella nimenomaan siltä kannalta, että tuoko yritysosto jotain lisäarvoa Fiskarsin omistajalle. Muutamilla suoraviivaisilla oletuksilla (kuten sillä, että Royal Copenhagenin liiketoiminta säilyy ennallaan) voidaan tiivistää tulevia suuntaviivoja seuraavasti:

+ Liikevaihto ja sitä myöten liikevoitto kasvaa
+ Liikevoittoprosentti kasvaa, sillä Royal Copenhagen on toiminut tehokkaammin kuin Fiskars
+ Fiskars pääsee myymälöidensä kautta uusille markkinoille ja mahdollisesti myös kohtaamaan uutta asiakassegmenttiä. Sama pätee toisin päin posliineille.
+ Laadukas tuoteportfolio kasvaa

- Fiskarsin oma liiketoiminnan kehittyminen on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana kehnoa; liikevaihto ei ole juurikaan kasvanut, mutta parantuneet katteet ja tehostunut liiketoiminta on sentään vahvistanut liikevoittoa.
- Fiskars on edelleen hyvin riippuvainen Wärtsilästä. Ilman sitä Fiskarsin pörssihinnasta putoaisi noin kymmenen euroa pois. Oman myynnin olisi siis syytä parantua.

sunnuntai 2. joulukuuta 2012

Älykkyys ja osakesijoittaminenJokainen terve ihminen kokee olevansa riittävän älykäs. Kuitenkin on laajalti todettu, että osakesijoittamisella ja älykkyysosamäärällä on positiivinen korrelaatio keskenään (ks. yllä oleva kuva). Tieto ei sinänsä ole uutta, mutta se tuodaan melko harvoin esiin, ja silloinkin varovaisesti, sillä aihe olisi kansalaisia säästämiseen tsemppaavalle poliitikolle poliittinen itsemurha. Tämän aiheen esiintuojat leimataan herkästi elitisteiksi ja rikkaitten perillisiksi, koska tasa-arvoisessa Suomessa lienee muita syrjivää tuoda esiin ajatuksia siitä, että jokainen voisi olla oman onnensa seppä. Suomalaisessa uutisoinnissa asia on mainittu joitakin kertoja, ja ovatpa asiaa jo käsitelleet muut suomalaiset talousbloggaajat. Ei sillä, etteikö poikkeuksiakin mahtuisi joukkoon, mutta jokaisen kansalaisen käytännön havainnot vahvistavat tätä tutkimuksin havaittua tosiasiaa; monilla olisi varaa ja käteistä sijoittamiseen, mutta läheskään kaikki eivät tätä tee.


Mark Grinblatt, Matti Keloharju ja Juhani Linnainmaa tutkivat tätä käytännössä todeksi havaittua asiaa akateemisesti ja tulivat samaan johtopäätökseen retrospektiivisessa pitkittäistutkimuksessaan. Tutkimuksen "IQ and Stock Market Participation" aineistona olivat varusmiesten mittaukset Suomessa vuosina 1982–2001. Armeijan P-testi, psykologinen peruskoe eli "pällitesti" mittaa älyä ja lahjakkuutta 120 kysymyksen testillä. Tuloksia verrattiin hallintarekisteriin ja verottajantietoihin eri vuosilta, joten moni teistäkin on voinut toimia aineistona tässä tutkimuksessa.'


Ennen kuin kukaan vetää bataattia nenäänsä, täytyy korostaa, että tutkimuksessa käytetty IQ-scorea (kuvaamassa älykkyyttä) pidetään nykyään laajalti riittämättömänä mittarina kuvaamaan kognitiivista kyvykkyyttä, joten huonompiosaisten joukossa on todennäköisesti enemmän "yleislahjakkuutta" kuin yksinkertaistavat mittarit antavat olettaa. Tutkimuksen päätuloksena voitaneen kuitenkin pitää sitä, että lahjakkuus, älykkyys, korreloi selvästi osakesijoittamisen kanssa.  Mittauksissa lahjakkaammat hajauttivat myös osakkeensa ja tienasivat niillä paremmin. Yleislahjakkuuden asteella ja osakesijoittamisella oli selvästi vahvempi yhteys kuin tulotasoilla.
Toisena omana kapittelinaan tutkijat nostavat esiin sijoittajien käyttäytymisen IQ-asteikon eri päissä; korkean osamäärän sijoittajat allokoivat sijoituksiaan laajemmalle ja heidän salkuistaan löytyi rahastoja ja enemmän yksittäisiä osakkeita kuin matalan osamäärän sijoittajilla. Yllä olevasta taulukosta voi lisäksi tehdä sen havainnon, että terveydellä, koulutuksella tai perhetilanteella ei ole kovinkaan suurta vaikutusta osakemarkkinoilla mukanaoloon. Sen sijaan työttömyys ymmärrettävästi vähentää mahdollisuuksia säästää ja olla mukana osakemaailmassa (tokikaan tässä ei eroteltu esim. tukia saavaa pitkäaikaistyötöntä tai juuri irtisanottua insinööriä). 


Kaiken kaikkiaan tämä antaa paljon miettimisen aihetta. Miksi -köyhyys?

"Cognitive skill’s correlation with participation has implications for the distribution of wealth and policies that affect it. Because low-IQ investors participate less frequently in the stock market, their savings tend to earn lower returns. Compounded over many years, this return difference could contribute to the wealth gap between low- and high-IQ individuals to a greater extent than wage differences. Moreover, governments often use privatization offerings with incentives that encourage retail investors to subscribe. Because high-IQ investors disproportionately reap the benefits of these incentives, privatization offerings may transfer wealth from low-IQ to high-IQ individuals."

keskiviikko 21. marraskuuta 2012

Katsaus: iShares FTSE BRIC 50Jutun tärkein kysymys teille heti alkuun:voiko tappiolla myytävästä ETF:n luovutustappiosta saada verovähennysoikeutta ensi vuoden osinkoverotukseen? Vai koskeeko tämä verosuunnittelu ainoastaan myyntivoittojen verotusta?


Toiseksi tärkein kysymys: miten olette suhtautuneet ETF:iin, mikäli teillä niitä on? Onko indeksin kehittyminen ollut teille vähemmän kiinnostavaa, vai oletteko vaatineet näiltäkin hyvää, vaikkapa vertailuindeksin päihittävää tuottoa?


On aika taas penkoa omaa, pientä salkkuani ja tuumata mitä tuleva tuo tullessaan. Salkkuni on pysynyt melko hyvässä järjestyksessä, kiitos sen keskeneräisyyden, mutta jokin tahmeaa liukas möhkäle siellä pohjalla tuoksuu vienosti turskalle. Kyse on nimittäin ainoasta omistamastani ETF:stä; iSharesin liikkeellelaskema FTSE BRIC 50 (tikkeri IQQ9) ei ole esiintynyt ollenkaan niin kuin olisin halunnut. Olen kyllä ollut melko kritiikitön sitä kohtaan, niin kuin indeksipohjaista ydintä kohtaan tulee ehkä ollakin, mutta johtuen juuri BRIC-maiden ja ETF:n sisältämien yhtiöiden kasvun hidastumisen vuoksi koko setti on tuhnuttanut onnetonta sivuttaisliikettä nyt jo kohta vuoden ajan. Olen saanut kaksi osinkosatsia ETF:ltä, ja tämän päivän EUR/USD -suhteella osinkotuotoksi tältä vuodelta muodostui noin 2,47 %. Ostin sitä Deutsche Börsestä euroilla, mutta se on vain siis noteerausvaluutta.


 Tekniseltä kannalta tarkasteltuna ETF on turvallinen; tuotteen rakenne on fyysinen ja ne ovat suurimmilta osin osakkeita. Kulut TER:llä (Total Expense Ratio) ovat BRIC-tuotteelle varsin kohtuulliset 0,74 % vuodessa ja muita kuluja ei siis ole. Se kuitenkin mikä tässä itseäni harmittaa, on ETF:n alhaiset päivävolyymit. Tästä aiheutuu jo ostotilanteeseen osto- ja myyntilaitojen välinen ero, spread, mikä on luokkaa 0,2 %. Se otetaan siis kuluna ETF-kaupoissakin. Deutsche Börsessä kauppojen päivittäinen lukumäärä pyörii vain 10-20 päiväkaupan välillä. Erät käsittävät noin 500-1000 ETF:ää per kauppa.


Allokaatio yhtiöiden välillä on seuraavanlainen: itse indeksin sisältämät viisikymmentä yhtiötähän ovat siis varsin mallikkaita ja suuria, joiden ei pitäisi olla ensimmäisenä konkurssin partaalla näinä hankalinakaan talousaikoina. Itse yhtiöitä kohtaan olen siis luottavainen. Mutta hyvätkään yhtiöt eivät ole immuuneja tälle talouden taantumalle. Toisaalta pelkät uutiset Kiinan talouskasvun hidastumisesta 7%:n vuositasolle on saanut indeksin ja ETF:n niiaamaan lähes jokaiselle uutiselle. Mikä sitten riittää? Paljonko Kiinan olisi


                                                                                                hinta                               %paino


1 CHINA MOBILE LTD ORD HKD0.1 10,99 Kiina 7,82
2 CHINA CONSTRUCTION BANK-H ORD CNY1.0 0,74 Kiina 6,28
3 GAZPROM OAO-SPON ADR ADR NPV 9,00 Venäjän federaatio 5,05
4 IND & COMM BK OF CHINA-H ORD CNY1.0 0,65 Kiina 5,03
5 COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR ADR NPV 40,32 Brasilia 4,87
6 LUKOIL OAO-SPON ADR ADR USD0.025 60,20 Venäjän federaatio 4,55
7 CNOOC LTD ORD HKD0.02 2,07 Kiina 4,37
8 PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR ADR NPV 19,10 Brasilia 4,21
9 ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR ADR NPV 14,94 Brasilia 4,04
10 BANK OF CHINA LTD-H ORD CNY1.0 0,41 Kiina 4,03


kasvettava vuodessa, että tähänkin indeksiin sijoittavat olisivat tyytyväisiä? Pörssihinnasta laskettava arvostustaso P/E IQQ9:lle on noin 9, mikä on very smooth mielestäni.


Sektorijako

19.11.2012
Sektori paino %
1 Rahoitusala 39,85
2 Öljy ja kaasu 28,58
3 Televiestintä 12,27
4 Perusraaka-aineet 7,88
5 Kulutustavarat 7,18
6 Teknologia 1,91
7 Kuluttajapalvelut 1,39
8 Julkiset palvelut 0,94


Voisiko kehnon tuoton syytä etsiä sitten tästä sektorijaosta? Lähes 40% ETF:n sisällöstä on tukkoisesta rahoitusalasta koostuvaa, joka pelkää maailmanlaajuista luottolamaa kaiken lisäksi... No, minä en vieläkään siis tiedä mitä tälle tekisin. Periaatteeni on, että vältän kaupankäyntiä viimeiseen saakka. Sivusin kuitenkin viimeksi syyskuussa itselleni erästä erittäin houkuttelevaa ostoa, joka tulisi salkun ytimeen myös. Parastahan olisi, jos saisin ostettua ko. ETF:ää ilman tämän ETF:n myyntiä.

torstai 15. marraskuuta 2012

Vihreä kulta -takuuvarmaa tuottoa
Henkilökohtaisesta kiinnostuksesta olen alkanut tutustumaan erääseen varmatuottoiseen sijoitusmuotoon, missä rahani ovat tallessa ja myös tuottavat aina enemmän, mitä inflaatio niitä ehtii heikentää. Kyseessä on siis metsä, jota voi omistaa sijoitustarkoituksissa, mutta myös virkityskäyttöön. Aion omistaa metsää molemmista syistä. Käyn läpi nyt lähinnä suoraa metsän omistamista, mutta muistakaa, että metsää voi omistaa vaikkapa indeksiosuusrahaston kautta.

Metsä on kiinteä alue, jossa on paljon elämää. Metsän arvo koostuu maa-alueesta, sen rakenteesta sekä metsän puista. Suurimpana arvon määrittelijänä toimii puun arvo, mihin hintaan kyseistä puulajia myydään ja ostetaan markkinoilla. Metsä tulee olemaan takuuvarmasti oman salkkuni keskeinen osa, kunhan ikää itselleni karttuu lisää. On jotenkin hankala mieltää, että metsä olisi sijoitusinstrumentti osakkeiden ja korkosijoitusten keskellä, mutta joka tapauksessa varani tulevat allokoitumaan voimakkaasti metsään ajan saatossa. Tein hieman pohjatyötä tätä kirjoitusta varten, sillä eräs tuttuni on metsäkoneyrittäjä ja alan koulutuksen saanut, joten hän tietää mistä puhuu. Lisäksi Metsäntutkimuslaitos tarjoaa loistavia tietopaketteja.

Metsän tuotto

Metsä tuottaa Suomessa 3,5 - 6 % vuosittain, riippuen metsäpalstan sijainnista Suomessa. ”Vaikka kantohinnat pysyisivät inflaation tahdissa, tuotto jäisi silti alle viiden prosentin koko maan tasolla”, tutkija Esa Uotila lainaten Metsäntutkimuslaitoksesta. Metsänomistamisen nimellistuotto oli keskimäärin 5 ja reaalituotto 2 prosenttia ajanjaksolla 1983–2003. Esa Uotila ja Markku Penttinen ovat tehneet tiedotteen Metsä sijoituskohteena vuosina 1983-2003, mihin voitte perehtyä tästä.

Metsään sijoittavalla kannattaa muistaa myöskin se, että kaupunkien läheltä metsämaastot voivat alkaa kelvata tonttimaaksi, joten puun lisäksi maa-alueen fyysinen sijainti saattaa nostaa arvoaan ja tällainen yllätyskortti kannattaa pitää mielessä. Metsäsijoitus sopii siis erinomaisesti henkilölle, joka on valmis itse tekemään töitä metsässä. Tällöin metsänhoito nostaa sijoituksen arvoa ja tuottoa, eli oman sijoituksen arvoon voi vaikuttaa konkreettisesti. Tämähän ei luonnollisesti onnistu vaikkapa osakkeilla, vaikka huijaankin tässä itseäni ostamalla aina vain Orionin lääkkeitä. :)
Metsän omistamisen riskit


Alalla toimivan yrittäjätuttavani mukaan suurin riski otetaan heti alussa metsää ostettaessa. Osaamaton metsäntutkija ostaa liian helposti kuulemma sian säkissä. Ostajan tulee osata tunnistaa puuston kunto, ikä, maastotyyppi, harvennustarpeet, eläimistö ja eliöstö, jo tehdyt metsänhoidolliset toimet, että hän kykenisi arvioimaan metsäkaupan todellista hintaa. Kyse on siis arvonmäärityksestä, mikä vaatii osaamista.

Luontoäiti voi tehdä tepposiaan, kuten olemme kaikki nähneet viime kesinä. Ruotsissa ja Suomessakin trombit ja kesämyrskyt ovat saaneet metsää lakoamaan hehtaareittain. Vakuutusyhtiöillä alkaa olla tämänkaltaisiin Force Major -tyyppisiin onnettomuuksiin jokin pykälä, mikä tekee korvausten saamisen hyvin hankalaksi tai korvauksen pieneksi. Vakuutusyhtiöt alkoivat viime myrskyjen jälkeen sorvata vakuutusehtoja uusiksi; lähtökohtanahan on, että vakuutusyhtiö ei häviä rahaa myöntäessään vakuutuksia. Kaiken kaikkiaan metsän puuston vaurioituminen ilkivallan seurauksena, loisten tai lahottajahyönteisten lisäännyttyä voi aiheuttaa paikallisia tuhoja ja täten taloudellisia menetyksiä.

Osin poliittisena, mutta myös kehityksellisenä riskinä tulee nähdä paperinkäytön väheneminen.Tämä riski kohoaa huomattavasti, jos kyseessä on suuri metsäomistus tai omistetun metsän puusto on vain selluksi sopivaa. Pienmetsää myydään suoraan sahoille puutavaraksi ja harvennusta kaipaavaa leimikkometsää esimerkiksi Metsäliiton kautta energiapuuksi lämpövoimaloihin. Toki vaihtoehtoja myynneille on, eli kaikki puu ei siis päädy sellukattilaan. Taulutietokoneiden yleistyminen ja sähköisten palveluiden räjähdysmäinen kasvu on vähentänyt paperinkulutusta, mikä on ajanut ainakin väliaikaisesti ylikapasiteetin vaivaamia paperiyhtiöitä ahtaalla Suomessakin.

Yksittäisen metsänomistajan kannalta riski ei kuitenkaan ole niin suuri kuin vaikkapa paperifirmoilla, vaikka puun markkinahintaa määrääkin kysynnän ja tarjonnan lain mukaan sen tarve. Näin olleen esimerkiksi vuosina 2006 ja 2007 puulla tienasi vuosittain noin 15 %, mutta pitkällä aikavälillä annualisoitu tuotto taantuu matalammaksi. Tähän liittyy ajoituksen riski, mitä on kyllä huomattavasti helpompi hallita kuin esimerkiksi osakemarkkinoiden ajoittamista.

Moni ostaa metsää jonkin vanhan tilan kylkiäisenä. Yhtäältä vanhoihin maatiloihin tai asuntoihin voi kuulua huomattavia aloja metsää, mutta toisaalta näitä tiloja vältetään niiden omistamisen mukana tulevan kiinteistöveron mukana. Mikäli metsäomistuksessa ei ole rakennettua alaa, niin tältä vältytään.


Tulevaisuuden näkymät

Metsällä on edelleen sijoitusmuotona kaikki entiset valtit puolellaan: se on vakaatuottoista ja aikaa kestävää omistamista, ja jonka omistamiseen ei liity kovin suuria riskejä. Puurakentaminen on kokemassa renesanssia ekologisuudessaan, mutta myös halpuudessaan ja kätevyydessään. Tällöin laadukasta tukkipuuta omistava metsämies voi hykerrellä tyytyväisyyttään. Toisaalta uusiutuvat energiamuodot voivat antaa osansa myös metsänomistajalle, sillä oikeanlainen metsänhoito vaatii nuoren puuston harvennusta ja leimikoiden poistoa. Tämä materiaali kelpaa aivan erinomaisesti energiapuuksi.

Jos metsään ei halua suoraa omistusta, kyseeseen voi tulla myös yhteismetsä, jossa ollaan osakkaana isommassa. Yhteismetsän verotus on ollut ainakin ennen kepeämpää (tasoa 26%) kuin metsäkaupoilla käytettävä pääomavero, mutta tästä en ole varma, joten tarkistellaan asiaa. Metsäkeskukselta saatava esite kertoo kaiken olennaisen, mikäli metsämieheksi tai -naiseksi haluaa alkaa pienemmällä panostuksella:

 • Yhteismetsä on erillinen verovelvollinen. Yhteismetsän ylijäämästä jaettavat jako-osuudet ovat osakkaille verotonta tuloa eli osakkaiden ei tarvitse maksaa veroa yhteismetsästä saamistaan tuloista.
 • Verotuksessa ovat käytössä ennakot ja kuukausittaiset alv-tilitykset.
 • Yhteismetsällä on kirjanpito- ja tilintarkastusvelvollisuus.
 • Osuudet ovat osakkaiden vapaasti myytävissä tai pantattavissa, mutta osakaskunnalla voi olla yhteismetsän ohjesäännössä etuosto-oikeus.
 • Osuuksilla on tavallisesti ohjesäännössä luovutusrajoitus, joka estää liian pienien yhteismetsäosuuksien muodostumisen.
 • Osakaskunnan äänestyspäätöksissä on äänileikkuri, jolla turvataan pienosakkaiden vaikutusmahdollisuuksia päätöksenteossa.

Kaikkein kevein sijoitusmuoto metsän hajua halajaville olisi ETF:t, josta kylkiäisenä ostetaan kaikennäköistä metsäpalstaa ja alan toimijaa. Mikä olisi sinun sijoitusmuotosi metsän suhteen, vai tuleeko sitä edes olemaan?

sunnuntai 11. marraskuuta 2012

Salkkuyhtiöideni Q3/12-osavuosikatsauksia!


Mennyt Q3/12-kvartaali oli omistamilleni yhtiöille varsin hyvä. Arvonnousua osakkeeni kokivat + 7,17%, mutta kun tuottoindeksiä katsotaan, niin salkku lihoi syysosinkojen avulla + 9,34% verran. Q3/12-kvartaalikatsauksessani kävin pintapuolisesti läpi sen, mitä tapahtui. Nyt avataan keskeisten yhtiöideni omia tilinpäätöstietoja ja osavuosikatsauksia.
Orion OyjYhtiön 1-9/2012 osavuosikatsaus on mieleistä luettavaa, eipä voi muuta sanoa. Näkymäarviota on nostettu kahteen otteeseen tälle vuotta, 3.heinäkuuta ja 9. lokakuuta. Keskeiset avainluvut ovat seuraavanlaisia (suluissa viime vuoden vertailukvartaali): • Liikevoitto oli 222 (223) miljoonaa euroa.
 • Voitto ennen veroja oli 221 (222) miljoonaa euroa.
 • Omavaraisuusaste oli 59 % (64 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 50 % (53 %).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 46 % (48 %).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,18 (1,17) euroa.
 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,92 (0,77) euroa.
 • Näkymäarvio vuodelle 2012 päivitettiin ylöspäin katsauskauden jälkeen. Nykyinen arvio on, että vuoden 2012 liikevaihto on hieman korkeampi kuin vuonna 2011 ja että liikevoitto on vuoden 2011 tasolla.

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen on hyvällä tuulella omassa puheenvuorossaan. Hän toteaa tiivistetysti myynnin hyvän kasvun jatkuneen: 
”Stalevon geneeristen kilpailijoiden tulo Yhdysvaltojen markkinoille huhtikuussa on ennakoidusti vähentänyt toimituksiamme Novartikselle. Tätä laskua on kuitenkin pienentänyt kuluneella vuosineljänneksellä heiltä saamamme tuotteen hinnoitteluun liittyvä pidemmän aikavälin tasausmaksu. Olemme myös pystyneet korvaamaan osan tästä myynnin laskusta geneeristen entakaponi-tuotteiden toimituksilla. Muun tuotteistomme myynti on jatkunut hyvällä tasolla ja on kasvanut 11 prosenttia viime vuoden tammi–syyskuuhun verrattuna. Myynnin kasvun myötä tulos on kehittynyt ennakoitua paremmin."

Stalevon patenttien raukeaminen on nyt kaikkien tiedossa, kun Orionin kohdalla ei paljon muusta ole toitotettukaan. Lappalainen kuitenkin kertoo yllä Orionin vastatoimen tälle patentin raukeamiselle.


"...Vuosi sitten myyntiluvan saaneen tehohoitorauhoite Dexdorin lanseeraus Euroopassa on edennyt suunnitellusti. Pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun androgeenireseptoriantagonistin kehitystyön lupaavia ensimmäisen kliinisen vaiheen tuloksia esiteltiin syyskuussa järjestetyssä Euroopan suurimmassa syöpäkongressissa ESMOssa. Olemme aloittaneet kliiniset tutkimukset uudella Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetutulla COMT-estäjällä. Lisäksi olemme saaneet myönteisiä faasi II –tuloksia uuden tehokkaamman levodopa-tuotteen kehittämisprojektista. Myös muut sekä kliinisessä että varhaisemmassa vaiheessa olevat tutkimushankkeemme ovat edenneet suunnitellusti."

Tässä pitäisi olla se fokus, mitä Orioniin sijoittava punnitsee eniten. Menneet tuotot eivät ole tae tulevasta, vaan tulevia tuottoja tulee silmäillä ihan muualta kuin kurssigraafista. Vahvistin toimitusjohtajan tekstistä neljä kehityksen alla olevaa lääkettä, mitkä näkemykseni mukaan tuovat paalua Orionille ja saavat minun valumaan hunajaa. Orion-kahveja en ala kuitenkaan vielä keittämään. Mainittakoon, että todennäköisesti nämä kaksi viimeisintä, COMT-estäjä ja "levodopa-tuote", ovat vaikutusmekanismeiltaan hyvin lähellä toisiaan, sillä COMT-estäjä tehostaa levodopan vaikutusta keskushermostossa. Todennäköisesti ovat kaksi eri lääkettä tämän farmakologisen ketjun eri vaiheista. Ja sillä vanhalla, patentistaan rauenneella COMT-estäjällä Stalevolla Orion teki patentin voimassaolon ajan todella paksua voittoa. Hyvin lupaavia projekteja ovat siis ODM-101 ja -103 (parkinsonin tauti) ja ODM-201 (eturauhassyöpä), jotka molemmat olen noteerannut (ODM-101 ja ODM-201).


Kuvakaappaus CEO Lappalaisen osavuosikatsauksen esityksestä. Huomaa, että 10 milj EUR pudonnut Stalevon myynti on kompensoitu 13 milj EUR geneerisellä entakaponi-tuotteilla (ovat samaa lääkettä eri paketissa). Stalevon liikevaihdosta tulee 60 milj EUR Yhdysvalloista, missä tätä osuutta on menetetty, mutta muualla nämä entakaponit myyvät entisenlaisesti Orionin kertoman mukaan.Q2/12 -katsauksessa Lappalainen linjasi Orion-konsernin perustavoitteiksi kannatavan kasvun ja taloudellisen vakauden varmistamisen. Näihin tavoitteisiin hän listasi päästävän kasvattamalla liikevaihtoa sekä säilyttämällä liikevoitto yli 20 prosenttia liikevaihdosta. Vähintään 50% omavaraisuusaste tulisi säilyttää. Näissä kaikissa Orion on onnistunut. Omavaraisuusaste on 59,2 % (64,2%), liikevoitto liikevaihdosta 31% (31,1%) sekä liikevaihto 726 milj EUR 1-9/12 (681,8 milj€). Tase on vahvistunut 12 % viime vuodesta.


Orion on ensimmäisenä listalla, kun suunnittelen lisäostoja salkkuuni. Mutta ensin allokaatio kuntoon.


Fiskars Ab Oyj.
Kuluttajatuotteita valmistava ja myyvä Fiskars ylitti tuloksellaan konsensusennusteen ja viime vuoden vertailukvartaalin jopa kaksinkertaisesti (osavuosikatsaus 1-9/12). Vuonna 2011 Fiskarsin liikevaihto oli 742,5 miljoona EUR ja liikevoitto 52,8 miljoona EUR, ja näitä tuloksia Fiskars odottaa edelleen tälle vuodelle. • Liikevaihto kasvoi 2 % 168,0 miljoonaan euroon (Q3 2011: 165,3)
 • Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto laski 4 %
 • Liiketulos (EBIT) oli 14,0 miljoonaa euroa (6,8)
 • Liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 1 % 13,2 miljoonaan euroon (13,1)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,17)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 23,5 miljoonaa euroa (25,3)
 • Näkymät vuodelle 2012 ennallaan: koko vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan vuoden 2011 tasollaCEO Kari Kauniskangas tiivistää kvartaalia seuraavasti:

“Fiskarsin liiketoiminta jatkoi tasaista kehitystä, vaikka markkinatilanne oli haastava etenkin Euroopassa. Amerikan-liiketoimintamme osoitti vahvuutensa, ja toimintamme tehokkuus parantui edelleen Euroopassa. Siksi liiketuloksemme oli hyvä, vaikka viisivuotiseen järjestelmäinvestointiohjelmaamme liittyvät kulut kasvoivat odotetusti. Ohjelman toteuttaminen eteni suunnitellusti
Kansainväliset brändimme menestyvät myös vaikeassa taloustilanteessa ja toimivat kasvumme moottorina laajentuessamme uusiin kategorioihin ja uusille markkinoille. Kolmannella neljänneksellä tämä näkyi esimerkiksi askarteluliiketoiminnan lupaavassa kaupallisessa lanseerauksessa ja siinä, miten ulkoiluliiketoimintamme edistyy vahvan kansainvälisen jakeluverkon rakentamisessa Gerberille.  
Kuluttajien tai kaupan luottamuksen heikentyminen edelleen voi vaikuttaa kielteisesti joulumyyntiin, joka on tärkeä etenkin kodintuotteillemme. Samaan aikaan on hyvä muistaa, että puutarhaliiketoiminnassamme lumityökalujen kysyntä on ollut kaksi viime talvea poikkeuksellisen suurta.

Boldasin tekstistä mielestäni oleellisia kohtia. Aletaanpa purkamaan järjestyksessä. Jenkkimarkkinat ovat pelastaneet eurokriisin aikana monet ja esimerkiksi osakkeiden tuotto on ollut jopa kohtalaisella tasolla. Maantieteellisesti hajautettu tuoteportfolio on siis ollut suojaamassa Fiskarsin liiketoimintaa tässä tilaneessa.
Fiskarsin strategiaan on kuulunut jonkin aikaa kasvuhakuisuus, ja tätä on toteutettu muun muassa karsimalla tehottomia työpaikkoja sekä perustamalla myynninedistämisorganisaatio EMEA-alueelle. Tämä järjestelmäinvestointiohjelma etenee siis suunnitellusti, mikä on omistajalle hyvä asia.


Tuntemukseni huippuyhtiöistä ja vahvoista brändeistä muuttuvat positiivisemmiksi koko ajan. Tukeva brändikategoria Fiskarsin kohdalla on suojannut yhtiötä tänä taloudellisesti epävarmana aikana, sillä kun kuluttajien luottamus horjuu ja makrotalouden ongelmat alkavat vaikuttaa tavalliseen kansalaiseen irtisanomisten muodossa, niin kotitalouden budjettia karsitaan kuluttamisesta (varsinkin ylellisestä semmoisesta) ensimmäisenä. Toisaalta täytyy muistaa, että eivät bränditkään suojaa mitään firmaa pysyvästi, sillä kuluttajien luottamus ja taloudellinen asema voi edelleen heikentyä. Lisäksi kaksi edellistalvea ovat olleet poikkeuksellisen runsaslumisia, mikä on siivittänyt muun muassa lumikolien myyntiä uusiin sfääreihin.

EMEA-segmentin liikevaihto pieneni (-5%) pääasiassa kehnosta puutarhaliiketoiminnasta johtuen. Amerikan liikevaihdon 17% kasvu johtuu puolestaan puutarha- ja askarteluliiketoiminnan hyvästä etenemisestä, mutta myös dollarin vahvistumisesta euroon nähden.


Tilinpäätöksestä kannattaa poimia taseen vahvistuminen, sillä korollinen nettovelka pieneni 100,21 milj EUR tasolle (186,1 milj EUR), omavaraisuusaste parani 64 %:iin (57%). Rahavarat ovat melko pienet 4,8 milj EUR (4,7 milj). Lisäksi Fiskarsin kohdalla tulee muistaa sen riippuvuus, mutta toisaalta myös vahvuus, sillä se omistaa edelleen 13,0% Wärtsilän osakekannasta, sekä yhdessä Investor AB:n kanssa 42 948 325 osaketta. Tämä tuo osinkotuloja kohtalaisen hyvin, mutta vahvistaa myös tilinpäätöstä. Wärtsilä on hyvin keskeinen osa Fiskars-omistusta, sillä sen Wärtsilä-potin markkina-arvo on nykyisellään noin 822 miljoonaa EUR. Toisaalta taseeseen kirjattu Wärtsilän arvo on vain 262 miljoona EUR (Miksi? Onko kyseessä hankintahinta?). Wärtsiläomistus selittää siis jo 10,02 EUR Fiskarsin osakkeen hinnasta.

Salkunrakentaja toi myös näkemyksiään Fiskarsin houkuttelevuudesta mainioisti ja ymmärrettävästi esille.


Automodular Inc.Jihuu! Jotain positiivista kurssikehitystä AM kohdaltakin :) Tiistaina 6.11.2012 ulostulleet Q3:n tiedot kertoivat tasaisen tuloksentekokyvyn säilyneen (EPS 0,21 CAD). Yhtiö jatkaa omistajaystävällistä osinkopolitiikkaansa säilyttämällä kvartaaliosingon tasolla 0,06 CAD ja maksamalla tänäkin vuonna lisäosingon. Lisäosinko 0,2 CAD maksetaan joulukuun alussa, ja päälle on tulossa kvartaaliosinko. Tämä saikin osingonmetsästäjät liikkelle, sillä välitön kurssireaktio oli tasoa + 15 %.

Huomionarvoista kuitenkin on, että Vestas-yhteistyö on todennäköisesti vain lisännyt osakekohtaista tulosta (vertaamalla viime vuoteen, jolloin Ford-kontrahdin ehdot olivat samat, mutta EPS pienempi).  Ylimääräisiä osinkoja yleisesti pidetään vahvana signaalina firman maksukyvystä ja taloudellisesta tilasta. Koska tällähän yhtiö yleensä viestittää, että sillä ei ole pääomille parempaa käyttöä (esim. velkojen lyhentäminen tai kasvuun panostaminen), ja raha kannattaa siirtää omistajien taskuihin. Toki kaipaisin vielä tietoja tarkoista myyntiluvuista ja autojen myynnin kehityksestä, ennen kuin mitään johtopäätöksiä tulee tehdä. Suurimmalla osalla sijoittajia tässä korkean preemion vaatimuksessa lienee kuitenkin kesällä 2014 päättyvä aliurakointisopimus Fordin kanssa, sillä jatkosta sijoittajilla ei liene mitään tietoa. Olen tästä epävarmuudesta huolimatta pohtinut AM-painon lisäämistä salkussa.
Muuta huomionarvoista kvartaalin ajalta


Suurin muutos lienee tapahtunut kuitenkin minussa sijoittajana, sillä syksyn aikana omia ostoja ja osakkeita perkatessa minulle on tullut mieleen, että miksen voisi myydä omia osakkeitani joskus? En minä näitä ikiholdiksi ole ajatellutkaan, mutta esimerkiksi Fiskarsin kohdalla ei minulla ollut hajuakaan yhtiön fair valuesta, saatika että olisin kyennyt diskonttaamaan Fiskarsin silloista arvoa omalla 11% tuottovaatimuksella omaksi intrinsic valueksi.Lue myös: Salkkuyhtiöideni Q2/12-menestys
  

maanantai 5. marraskuuta 2012

Orion tullee saamaan uusia lääkkeitä markkinoille

Kun edellisestä positiivisesta signaalista on toivuttu (ODM-210 -syöpälääke, lehdistötiedote & omat kommentit), niin jo pukkaa uutta lehdistötiedotetta parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetun ODM-101:n menestyksekkäästä faasi II:sta! Uusi levodopa-tuote on jatketta Orionin aiemmalle parkinsonlääkkeelle, joka on ollut varsinainen Midaksen sormi yhtiölle. Tässä kakkosvaiheen tutkimuksessa verrokkilääkkeenä käytettiin Stalevo®-lääkettä.
Tutkimusta johtava, kliinisen vaiheen II -tutkimuksen päätutkija, professori Claudia Trenkwalder, kommentoi tuloksia:


”Tämä vaiheen II -tutkimus osoittaa, että ODM-101-tuotteella on potentiaalia olla merkittävästi Stalevoa tehokkaampi Parkinson-potilailla, joilla esiintyy tilanvaihteluoireita. ODM-101 vähensi päivän aikana potilaille tulevia riittämättömän hoitovasteen jaksoja. Nämä edut saavutettiin ilman päivittäisiä toimintoja haittaavien tahattomien liikkeiden lisääntymistä.”

Orionin Stalevo ehti vakiinnuttaa asemansa standardihoidoksi (drug of choice) Parkinsonin tautia pitempään sairastaneiden potilaiden motorisiin ongelmiin. Nyt on siis tulossa parannettua painosta tästä ehdottomaan ykkösasemaan nousseen parkinsonlääkkeen jatkajaksi! Me like. Tosin tähän yhteyteen täytyy mainita, että Orionin pörssikurssiin on ladattu mielestäni jonkin verran spekulatiivista tuottoa, sillä nykyhetkeen diskontatut kassavirrat eivät liene ihan tuota 19,5 EUR tasoa, sillä kumpikaan ODM-201 ja ODM-101 -lääkkeet eivät ole vielä markkinoilla ja täten niiden kaupalliseen tilaan tuleminen on vielä osin epävarmaa


Seuraan mielenkiinnolla julkisuuteen laskettavia lehdistötiedotteita, sillä niiden varassa minäkin olen. Mikäli kolmannen vaiheen tutkimustuloksista kuuluu positiivista, olen valmis lisäämään Orionin painoa  huomattavasti salkussani. Pitänee kohta arvioida kassavirtoja ja intrinsic value uusiksi.

Omistan Orionin osakkeita. 

perjantai 2. marraskuuta 2012

Pitkäaikainen osto salkun ytimeen

Nyt tein sen mitä olen kauan arponut! Ryhdyin rahastosäästäjäksi avaamalla position Seligson Global Top 25 Brands -indeksirahastoon, joka sijoittaa tavoitteensa mukaisesti maailman vahvimpia tavaramerkkejä omistavien suuryritysten osakkeisiin. Kyseessä on siis indeksirahasto eli passiivinen osakerahasto, jonka vertailuindeksejä ovat kulutustavarayritysten osakkeista koostuvat MSCI Consumer Discretionary (50 %) ja MSCI Consumer Staples (50 %).

 Merkittävänä erona ETF:llä näillä indeksirahastolla on se, että niillä ei käydä kauppaa pörssissä osakkeiden ja ETF:ien tapaan, vaan merkintä tehdään suoraan rahastoyhtiöön. Tästä johtuu, että sijoittaja "säästyy" osto- ja myyntilaidan spreadilta sekä arvopaperinvälittäjälle maksamasta kaupankäyntipalkkiosta, mikä voitaneen lukea indeksirahaston eduksi verrattaessa sitä ETF:ään. Toisaalta indeksirahastoja voi merkata esimerkiksi vain kerran päivässä, jolloin joku kiireinen voi kokea likviditeetin olevan ongelma.

Alkupotti on hyvin pieni, vaikka tiedän suurella alkupääomalla olevan tehokkaampi, vivuttava vaikutus korkoa korolle -efektissä. Toisekseen kuukausierä pysynee pienenä, ellen silloin tällöin tee ylimääräisiä tilisiirtoja, sillä en halua noviisina lähteä mihinkään ostoon ylipainotuksella. Olen todennäköisesti tyhmä sijoittaja, joten vauriot ja pääomamenetykset jäävät pieniksi suhteessa salkun lopulliseen arvoon, mikäli tappioita tulee. Rahaa siirtyy sivutililtäni indeksirahastoon kuukausittain automaattisesti. Kuukausittainen ytimeen siirretty raha kasvattaa pikkuhiljaa ytimen painoa salkussani, ja tavoitteenani onkin päästä nyt sijoittamisen alkuvuosina painotukseen 70/30 satelliittien hyväksi.


15.10.2012 rahaston allokaatio on seuraavanlainen:Yritys  Maa  Toimiala  Osuus  %  
WALT DISNEY CO/THE Yhdysvallat Kulutustavarat 8,48
GOOGLE INC-CL A Yhdysvallat Teknologia 7,26
COCA-COLA CO/THE Yhdysvallat Kulutustavarat 7,01
PROCTER & GAMBLE CO/THE Yhdysvallat Kulutustavarat 6,40
MCDONALD'S CORP Yhdysvallat Kulutustavarat 5,75
L'OREAL Ranska Kulutustavarat 3,76
AMERICAN EXPRESS CO Yhdysvallat Rahoitus 3,72
NESTLE SA-REG Sveitsi Kulutustavarat 3,68
COLGATE-PALMOLIVE CO Yhdysvallat Kulutustavarat 3,67
YUM! BRANDS INC Yhdysvallat Kulutustavarat 3,63
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG Saksa Kulutustavarat 3,53
HENNES & MAURITZ AB-B SHS Ruotsi Kulutustavarat 3,52
MICROSOFT CORP Yhdysvallat Teknologia 3,45
UNILEVER NV-CVA Alankomaat Kulutustavarat 3,36
PEPSICO INC Yhdysvallat Kulutustavarat 3,32
HJ HEINZ CO Yhdysvallat Kulutustavarat 3,26
KELLOGG CO Yhdysvallat Kulutustavarat 3,24
HONDA MOTOR CO LTD Japani Kulutustavarat 3,15
DANONE Ranska Kulutustavarat 3,07
NIKE INC -CL B Yhdysvallat Kulutustavarat 3,03
TIFFANY & CO Yhdysvallat Kulutustavarat 2,90
NINTENDO CO LTD Japani Teknologia 2,81
MONDELEZ INTERNATIONAL INC Yhdysvallat Kulutustavarat 2,21
SONY CORP Japani Kulutustavarat 2,02
NOKIA OYJ Suomi Teknologia 1,53
KRAFT FOODS GROUP INC Yhdysvallat Kulutustavarat 1,28
Käteinen 0,97
Yhteensä 100
   

Tunnusluvut ovat mielestäni varsin kohtalaiset TKA:n pysyessä 0,63 %:ssa. Kuukausisäästämiseen tämän instrumentin kohdalla minua rohkaisee se, että merkintä- eikä lunastuspalkkiota ei ole (jos sijoitusaika yli 180 päivää), joten raha siirtyy bruttomääräisenä myös rahastoon. Huomioikaa, että tämän indeksirahaston hallinnointi- ja säilytyskulut ovat pienemmät, kuin ytimessä jo olevan iSharesin IQQ9 BRIC-ETF:n, josta vielä maksoin kaiken kukkuraksi välityspalkkion Nordnetille. Valitsin tuotteekseni kasvuosuuksia, eli osingot sijoitetaan uudelleen rahastoon sijoituspolitiikan mukaisesti ja veron maksulta vältytään.
GLOBAL TOP 25 BRANDS, tunnusluvut
KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT1.10.2011 - 30.9.2012
Palkkiot yhteensä (TER)0,60 %
Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta)-
Kaupankäyntikulut0,02 %
Kokonaiskulut (TKA)0,63 %
Salkun kiertonopeus7,28 %
Indeksipoikkeama (tracking error)5,21 %
Välityspalkkiot lähipiirille0,00 %
Rahaston koko 114 461 185 €
Lähipiirin omistus (30.9.2012)0,09 %


Olen luottavaisin mielin, sillä indeksipohjainen tuote ei voi jätättää minua markkinatuotosta kovinkaan kauaksi. Tuottovaatimukseksi ytimelle olen asettanut siis indeksimukaisen tuoton miinustettuna kuluilla. Tällä rahastolla myös vältyin siltä hermoja raastavalta tilinpäätösten pyörittelyiltä, mitä monet tähänkin rahastoon kuuluvat yhtiöt ovat minulle tuottaneet! Allokaatio salkussani laajenee ja aloin myös saada osuutta näissä lukuisissa laatufirmoissa. Tyytyväisyyttäni lisää se, että onnistuin taas noudattamaan sijoitussuunnitelmaani.


+sijoitussuunnitelma etenee
+allokaatio laajenee
+sain vihdoin osingot takaisin sijoittavaa tuotetta salkkuuni
+sain huippuyhtiöitä ja -brändejä salkkuuni
+vältyin kaupankäyntikuluilta
+olen kuukausisäästäjä tilinsiirtosopimuksellaTuotto ja riskiRahastoVertailuindeksi
30.09.201250% MSCI Consumer Discretionary NDR 50% MSCI Consumer Staples NDR
TuottoVolatiliteettiTuottoVolatiliteetti
3 kk4,22 %9,24 %6,10 %12,23 %
Vuoden alusta7,45 %9,67 %16,23 %12,50 %
1 v18,37 %10,80 %27,82 %13,17 %
3 v56,89 %13,18 %68,53 %15,31 %
5 v32,92 %18,35 %34,59 %19,18 %
10v105,79 %16,58 %81,71 %16,47 %
Aloituspäivästä128,32 %18,31 %73,38 %16,96 %
Aloituspäivästä per vuosi5,95 %3,92 %