maanantai 30. heinäkuuta 2012

Kummalle osakkeelle vaaka kallistuu?




Tässä blogauksessani pyörittelen sitten seuraavaa osakeostoani kahden finaaliin päässeen potilaan kohdalta. Pyrin käyttämään ainakin paria kaavaa odotettavissa oleville tuotoille ja listamaan SWOT-tyyliin (strenghts, weaknesses, opportunities, threats) Medtronicin ja Seadrillin tilaa. Molemmista firmoista olen tehnyt myös itsenäiset analyysinsä: MDT ja SDRL

Albert Humphreyn kehittämä SWOT-nelikenttämenetelmää käytetään strategian laatimisessa, sekä oppimisen tai ongelmien tunnistamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Kyseessä siis on hyödyllinen ja yksinkertainen työkalu yrityksen toiminnan arviointiin, nimenomaan tulevaisuuteen. SWOT-analyysin kohteena voi olla jonkin yrityksen toiminta koko laajudessaan tai vaikkapa vain jonkin tuotteen asema.

Lisäksi otetaan Benjamin Grahamin lanseeraamat margin of safety ja intrinsic value -käsitteet mukaan makusteluun, niin enköhän pääse jonkinlaiseen reseptinkirjoitukseen. Minulla on muuten vielä lukematta kyseisen herran teos The Intelligent Investor.


Ladotaanpa ensin keskeisiä lukuja pöytään, ensin Medtronic ja sitten perään Seadrill:


  • EPS   3,22 $ vs. 2,10 $
  • osinko d   1,04 $ vs.  3,68 $ (oma arvio turvallisesta on 1,68$)
  • osingonkasvu g    7,8% vs. 36,62% (nykyfundilla pörssistä laskettuna 10,85%)
  • ROE   20,65 vs. 16,55

Gordonin osinkomallin mukaan


P = dE / (k-g)

PMDT  = 1,04  / (0,11 - 0,078) = 32,5

PSDRL = 1,68/39,62  / ( 0,11 - 0,1085) = 28,3

Heh, ei oikein mätsää.

Grahamin opit


Benjamin Graham
Varmuusmarginaalilla (margin of safety) Graham tarkoitti teoriassaan eroa laskelmoidun osakehinnan ja osakekurssin välillä. Arvioitu osakkeen arvo tulisi olla korkeampi kuin nykykurssi pörssissä.  Mitä suurempi ero, niin tietysti sen parempi. Osaketta pidetään yliarvostettuna jos sen kurssi on korkeampi kuin osakekohtainen arvo. Tällaista yliarvostusta tulisi siis tämän opin mukaan välttää kuin MDR-GNB:tä Intiasta tuotuna. Tämän marginaalin laskemiseen ei käsittääkseni ole mitään tiettyä kaavaa, vaan sen laskemiseen voidaan käyttää useitakin kaavoja. Olisi liian yksinkertaista käyttää tasearvoa, sillä silloin p/b-arvo kertoisi suoraan yli- tai aliarvostuksen.

Marginaali voidaan laskea EVA:n (Economic Value Added) avulla. Yksi käytetty kaava on seuraava:

EVA = Oikaistu liikevoitto - verot - oman pääoman kustannus
         = NOPAT (Net Operating Profits After Taxes) - oman pääoman kustannus
tai     = (Net Investment) x (Actual Return on Investment – Percentage Cost of Capital)
tai     = ROE - tuottovaatimus


EVAMDT   = 20,65 - 11 = 9,35 %
EVASDRL = 16,55 - 11 = 5,55 %

Molemmilla yhtiöillä olisi positiivinen vaikutus taloudelliseen arvoon, economic value added. Kaikkia yllä olevia menetelmiä olen nähnyt käytettävän EVA:n määrittämiseen. Itse periaate kärsii mielestäni inflaatiosta, kun kerta sijoittajalla on mahdollisuus käyttää useaa kaavaa (tosin sama periaate kaikissa taustalla). Mieluiset luvut valitsemalla sopivaan kaavaan EVA:sta saadaan mieluisia lukuja. 








Oman pääoman kustannus voidaan puolestaan määrittää käyttämällä akateemista pääoman 
tuottomallia, Capital Asset Pricing Model (CAPM). Kaavassa voidaan käyttää joko historiallisia korkoja ja tuottoja tai ennusteellisia vastaavia. Jos oman pääoman kustannuksen eli toisaalta myös sijoitajan tuottovaatimuksen/-odotuksen haluaa siis laskea, on kaava siihen seuraavanlainen:

E(Ri) =  Rf + βi * [Ε (Rm ) - Rf ]

E(Ri) = Osakkeen i odotettu tuotto (eli sen on kulu yritykselle, oman pääoman kustannus)
R= Riskitön (historiallinen) tuotto, esim. 12 kk Euribor-korko
βi = osakkeen beta
E(Rm ) = Markkinaportfolion m (historiallinen) odotettu tuotto

Katsomalla vain vuoden ennusteella tulevaan saadaan seuraavat lukemat 

E(RMDT) = 0,00967 + 0,84 * (0,047 - 0,00967) = 0,031718181     eli 3,2 %

E(RSDRL) = 0,00967 + 1,97 * (0,047 - 0,00967) = 0,0727812     eli  7,3 %

Kyseiset luvut saatiin siis käyttämällä vallitsevaa korkotasoa, osakkeen nykyistä betaa ja NYSE Composite Indexin ennusteellista vuoden kasvuprosenttia. Ei kovin mairittelevia lukuja. Historia ei puolestaan ota mitään takuita tulevien vuosien tuotoista, mutta suuntaa sieltä voi ammentaa. Käytetäänpä historiallisia vastaavia lukuja:

-Euribor 12kk vuoden 2007 tammikuusta, ka. noin 2,55 %
-10 vuoden NYSE Composite indexin annualisoitu kasvu on ollut 4,98 % ilman osinkoja, kehnoa. Käytetään rohkeasti pitkän aikavälin olettamaa 8% vuosittaisesta jenkkipörssien tuotosta.

E(RMDT) = 0,0255 + 0,84 * (0,08 - 0,0255) = 7,1 %


E(RSDRL) =  0,0255 + 1,97 * (0,08 - 0,0255) = 13,3 %


Vähän parempaa historiadatan perusteella. Seadrill ylittää 11% tuottovaatimukseni CAP-mallilla arvioituna. Tämä kaavahan sitten olettaa betan muodossa korkeamman riskin antavan korkeampaa tuottoa, joten matalan betan defensiiviset yhtiöt eivät pärjää tässä kaavassa. Kaiken kaikkiaan nämä laskut alkavat jo turhauttaa, mutta olen mielestäni käyttänyt nyt jo niin paljon aikaa yhtiöihin tutustumiseen, että tiedän mitä olen saamassa.


SWOT-analyysi


Itse kokoamani, miettimäni ja netistä keräämäni analyysipläjäys firmoista taulukkomuodossa kertoo ehkä asiaa tiiivistetysti.






















Rec. Medtronic Incorporation, osake, lääketieteellinen teknologia
D.n:o toivo, että hinta pysyttelisi vielä alle 40 $; kappalemäärää ostolle on vaikea sanoa S.


Osta yksi erä tiedostaen, että markkinoita on mahdoton ajoittaa. Käytä RSI-indikaattoria apuna, ja liukuvia keskiarvoja. Ota tyhjään mahaan. Osakekuumeen hoitoon.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti