sunnuntai 11. marraskuuta 2012

Salkkuyhtiöideni Q3/12-osavuosikatsauksia!


Mennyt Q3/12-kvartaali oli omistamilleni yhtiöille varsin hyvä. Arvonnousua osakkeeni kokivat + 7,17%, mutta kun tuottoindeksiä katsotaan, niin salkku lihoi syysosinkojen avulla + 9,34% verran. Q3/12-kvartaalikatsauksessani kävin pintapuolisesti läpi sen, mitä tapahtui. Nyt avataan keskeisten yhtiöideni omia tilinpäätöstietoja ja osavuosikatsauksia.
Orion OyjYhtiön 1-9/2012 osavuosikatsaus on mieleistä luettavaa, eipä voi muuta sanoa. Näkymäarviota on nostettu kahteen otteeseen tälle vuotta, 3.heinäkuuta ja 9. lokakuuta. Keskeiset avainluvut ovat seuraavanlaisia (suluissa viime vuoden vertailukvartaali): • Liikevoitto oli 222 (223) miljoonaa euroa.
 • Voitto ennen veroja oli 221 (222) miljoonaa euroa.
 • Omavaraisuusaste oli 59 % (64 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 50 % (53 %).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 46 % (48 %).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,18 (1,17) euroa.
 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,92 (0,77) euroa.
 • Näkymäarvio vuodelle 2012 päivitettiin ylöspäin katsauskauden jälkeen. Nykyinen arvio on, että vuoden 2012 liikevaihto on hieman korkeampi kuin vuonna 2011 ja että liikevoitto on vuoden 2011 tasolla.

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen on hyvällä tuulella omassa puheenvuorossaan. Hän toteaa tiivistetysti myynnin hyvän kasvun jatkuneen: 
”Stalevon geneeristen kilpailijoiden tulo Yhdysvaltojen markkinoille huhtikuussa on ennakoidusti vähentänyt toimituksiamme Novartikselle. Tätä laskua on kuitenkin pienentänyt kuluneella vuosineljänneksellä heiltä saamamme tuotteen hinnoitteluun liittyvä pidemmän aikavälin tasausmaksu. Olemme myös pystyneet korvaamaan osan tästä myynnin laskusta geneeristen entakaponi-tuotteiden toimituksilla. Muun tuotteistomme myynti on jatkunut hyvällä tasolla ja on kasvanut 11 prosenttia viime vuoden tammi–syyskuuhun verrattuna. Myynnin kasvun myötä tulos on kehittynyt ennakoitua paremmin."

Stalevon patenttien raukeaminen on nyt kaikkien tiedossa, kun Orionin kohdalla ei paljon muusta ole toitotettukaan. Lappalainen kuitenkin kertoo yllä Orionin vastatoimen tälle patentin raukeamiselle.


"...Vuosi sitten myyntiluvan saaneen tehohoitorauhoite Dexdorin lanseeraus Euroopassa on edennyt suunnitellusti. Pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun androgeenireseptoriantagonistin kehitystyön lupaavia ensimmäisen kliinisen vaiheen tuloksia esiteltiin syyskuussa järjestetyssä Euroopan suurimmassa syöpäkongressissa ESMOssa. Olemme aloittaneet kliiniset tutkimukset uudella Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetutulla COMT-estäjällä. Lisäksi olemme saaneet myönteisiä faasi II –tuloksia uuden tehokkaamman levodopa-tuotteen kehittämisprojektista. Myös muut sekä kliinisessä että varhaisemmassa vaiheessa olevat tutkimushankkeemme ovat edenneet suunnitellusti."

Tässä pitäisi olla se fokus, mitä Orioniin sijoittava punnitsee eniten. Menneet tuotot eivät ole tae tulevasta, vaan tulevia tuottoja tulee silmäillä ihan muualta kuin kurssigraafista. Vahvistin toimitusjohtajan tekstistä neljä kehityksen alla olevaa lääkettä, mitkä näkemykseni mukaan tuovat paalua Orionille ja saavat minun valumaan hunajaa. Orion-kahveja en ala kuitenkaan vielä keittämään. Mainittakoon, että todennäköisesti nämä kaksi viimeisintä, COMT-estäjä ja "levodopa-tuote", ovat vaikutusmekanismeiltaan hyvin lähellä toisiaan, sillä COMT-estäjä tehostaa levodopan vaikutusta keskushermostossa. Todennäköisesti ovat kaksi eri lääkettä tämän farmakologisen ketjun eri vaiheista. Ja sillä vanhalla, patentistaan rauenneella COMT-estäjällä Stalevolla Orion teki patentin voimassaolon ajan todella paksua voittoa. Hyvin lupaavia projekteja ovat siis ODM-101 ja -103 (parkinsonin tauti) ja ODM-201 (eturauhassyöpä), jotka molemmat olen noteerannut (ODM-101 ja ODM-201).


Kuvakaappaus CEO Lappalaisen osavuosikatsauksen esityksestä. Huomaa, että 10 milj EUR pudonnut Stalevon myynti on kompensoitu 13 milj EUR geneerisellä entakaponi-tuotteilla (ovat samaa lääkettä eri paketissa). Stalevon liikevaihdosta tulee 60 milj EUR Yhdysvalloista, missä tätä osuutta on menetetty, mutta muualla nämä entakaponit myyvät entisenlaisesti Orionin kertoman mukaan.Q2/12 -katsauksessa Lappalainen linjasi Orion-konsernin perustavoitteiksi kannatavan kasvun ja taloudellisen vakauden varmistamisen. Näihin tavoitteisiin hän listasi päästävän kasvattamalla liikevaihtoa sekä säilyttämällä liikevoitto yli 20 prosenttia liikevaihdosta. Vähintään 50% omavaraisuusaste tulisi säilyttää. Näissä kaikissa Orion on onnistunut. Omavaraisuusaste on 59,2 % (64,2%), liikevoitto liikevaihdosta 31% (31,1%) sekä liikevaihto 726 milj EUR 1-9/12 (681,8 milj€). Tase on vahvistunut 12 % viime vuodesta.


Orion on ensimmäisenä listalla, kun suunnittelen lisäostoja salkkuuni. Mutta ensin allokaatio kuntoon.


Fiskars Ab Oyj.
Kuluttajatuotteita valmistava ja myyvä Fiskars ylitti tuloksellaan konsensusennusteen ja viime vuoden vertailukvartaalin jopa kaksinkertaisesti (osavuosikatsaus 1-9/12). Vuonna 2011 Fiskarsin liikevaihto oli 742,5 miljoona EUR ja liikevoitto 52,8 miljoona EUR, ja näitä tuloksia Fiskars odottaa edelleen tälle vuodelle. • Liikevaihto kasvoi 2 % 168,0 miljoonaan euroon (Q3 2011: 165,3)
 • Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto laski 4 %
 • Liiketulos (EBIT) oli 14,0 miljoonaa euroa (6,8)
 • Liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 1 % 13,2 miljoonaan euroon (13,1)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,17)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 23,5 miljoonaa euroa (25,3)
 • Näkymät vuodelle 2012 ennallaan: koko vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan vuoden 2011 tasollaCEO Kari Kauniskangas tiivistää kvartaalia seuraavasti:

“Fiskarsin liiketoiminta jatkoi tasaista kehitystä, vaikka markkinatilanne oli haastava etenkin Euroopassa. Amerikan-liiketoimintamme osoitti vahvuutensa, ja toimintamme tehokkuus parantui edelleen Euroopassa. Siksi liiketuloksemme oli hyvä, vaikka viisivuotiseen järjestelmäinvestointiohjelmaamme liittyvät kulut kasvoivat odotetusti. Ohjelman toteuttaminen eteni suunnitellusti
Kansainväliset brändimme menestyvät myös vaikeassa taloustilanteessa ja toimivat kasvumme moottorina laajentuessamme uusiin kategorioihin ja uusille markkinoille. Kolmannella neljänneksellä tämä näkyi esimerkiksi askarteluliiketoiminnan lupaavassa kaupallisessa lanseerauksessa ja siinä, miten ulkoiluliiketoimintamme edistyy vahvan kansainvälisen jakeluverkon rakentamisessa Gerberille.  
Kuluttajien tai kaupan luottamuksen heikentyminen edelleen voi vaikuttaa kielteisesti joulumyyntiin, joka on tärkeä etenkin kodintuotteillemme. Samaan aikaan on hyvä muistaa, että puutarhaliiketoiminnassamme lumityökalujen kysyntä on ollut kaksi viime talvea poikkeuksellisen suurta.

Boldasin tekstistä mielestäni oleellisia kohtia. Aletaanpa purkamaan järjestyksessä. Jenkkimarkkinat ovat pelastaneet eurokriisin aikana monet ja esimerkiksi osakkeiden tuotto on ollut jopa kohtalaisella tasolla. Maantieteellisesti hajautettu tuoteportfolio on siis ollut suojaamassa Fiskarsin liiketoimintaa tässä tilaneessa.
Fiskarsin strategiaan on kuulunut jonkin aikaa kasvuhakuisuus, ja tätä on toteutettu muun muassa karsimalla tehottomia työpaikkoja sekä perustamalla myynninedistämisorganisaatio EMEA-alueelle. Tämä järjestelmäinvestointiohjelma etenee siis suunnitellusti, mikä on omistajalle hyvä asia.


Tuntemukseni huippuyhtiöistä ja vahvoista brändeistä muuttuvat positiivisemmiksi koko ajan. Tukeva brändikategoria Fiskarsin kohdalla on suojannut yhtiötä tänä taloudellisesti epävarmana aikana, sillä kun kuluttajien luottamus horjuu ja makrotalouden ongelmat alkavat vaikuttaa tavalliseen kansalaiseen irtisanomisten muodossa, niin kotitalouden budjettia karsitaan kuluttamisesta (varsinkin ylellisestä semmoisesta) ensimmäisenä. Toisaalta täytyy muistaa, että eivät bränditkään suojaa mitään firmaa pysyvästi, sillä kuluttajien luottamus ja taloudellinen asema voi edelleen heikentyä. Lisäksi kaksi edellistalvea ovat olleet poikkeuksellisen runsaslumisia, mikä on siivittänyt muun muassa lumikolien myyntiä uusiin sfääreihin.

EMEA-segmentin liikevaihto pieneni (-5%) pääasiassa kehnosta puutarhaliiketoiminnasta johtuen. Amerikan liikevaihdon 17% kasvu johtuu puolestaan puutarha- ja askarteluliiketoiminnan hyvästä etenemisestä, mutta myös dollarin vahvistumisesta euroon nähden.


Tilinpäätöksestä kannattaa poimia taseen vahvistuminen, sillä korollinen nettovelka pieneni 100,21 milj EUR tasolle (186,1 milj EUR), omavaraisuusaste parani 64 %:iin (57%). Rahavarat ovat melko pienet 4,8 milj EUR (4,7 milj). Lisäksi Fiskarsin kohdalla tulee muistaa sen riippuvuus, mutta toisaalta myös vahvuus, sillä se omistaa edelleen 13,0% Wärtsilän osakekannasta, sekä yhdessä Investor AB:n kanssa 42 948 325 osaketta. Tämä tuo osinkotuloja kohtalaisen hyvin, mutta vahvistaa myös tilinpäätöstä. Wärtsilä on hyvin keskeinen osa Fiskars-omistusta, sillä sen Wärtsilä-potin markkina-arvo on nykyisellään noin 822 miljoonaa EUR. Toisaalta taseeseen kirjattu Wärtsilän arvo on vain 262 miljoona EUR (Miksi? Onko kyseessä hankintahinta?). Wärtsiläomistus selittää siis jo 10,02 EUR Fiskarsin osakkeen hinnasta.

Salkunrakentaja toi myös näkemyksiään Fiskarsin houkuttelevuudesta mainioisti ja ymmärrettävästi esille.


Automodular Inc.Jihuu! Jotain positiivista kurssikehitystä AM kohdaltakin :) Tiistaina 6.11.2012 ulostulleet Q3:n tiedot kertoivat tasaisen tuloksentekokyvyn säilyneen (EPS 0,21 CAD). Yhtiö jatkaa omistajaystävällistä osinkopolitiikkaansa säilyttämällä kvartaaliosingon tasolla 0,06 CAD ja maksamalla tänäkin vuonna lisäosingon. Lisäosinko 0,2 CAD maksetaan joulukuun alussa, ja päälle on tulossa kvartaaliosinko. Tämä saikin osingonmetsästäjät liikkelle, sillä välitön kurssireaktio oli tasoa + 15 %.

Huomionarvoista kuitenkin on, että Vestas-yhteistyö on todennäköisesti vain lisännyt osakekohtaista tulosta (vertaamalla viime vuoteen, jolloin Ford-kontrahdin ehdot olivat samat, mutta EPS pienempi).  Ylimääräisiä osinkoja yleisesti pidetään vahvana signaalina firman maksukyvystä ja taloudellisesta tilasta. Koska tällähän yhtiö yleensä viestittää, että sillä ei ole pääomille parempaa käyttöä (esim. velkojen lyhentäminen tai kasvuun panostaminen), ja raha kannattaa siirtää omistajien taskuihin. Toki kaipaisin vielä tietoja tarkoista myyntiluvuista ja autojen myynnin kehityksestä, ennen kuin mitään johtopäätöksiä tulee tehdä. Suurimmalla osalla sijoittajia tässä korkean preemion vaatimuksessa lienee kuitenkin kesällä 2014 päättyvä aliurakointisopimus Fordin kanssa, sillä jatkosta sijoittajilla ei liene mitään tietoa. Olen tästä epävarmuudesta huolimatta pohtinut AM-painon lisäämistä salkussa.
Muuta huomionarvoista kvartaalin ajalta


Suurin muutos lienee tapahtunut kuitenkin minussa sijoittajana, sillä syksyn aikana omia ostoja ja osakkeita perkatessa minulle on tullut mieleen, että miksen voisi myydä omia osakkeitani joskus? En minä näitä ikiholdiksi ole ajatellutkaan, mutta esimerkiksi Fiskarsin kohdalla ei minulla ollut hajuakaan yhtiön fair valuesta, saatika että olisin kyennyt diskonttaamaan Fiskarsin silloista arvoa omalla 11% tuottovaatimuksella omaksi intrinsic valueksi.Lue myös: Salkkuyhtiöideni Q2/12-menestys
  

7 kommenttia:

 1. Hyvin näyttää kvartaali menneen. Alkaa tuo automodular hieman kiinnostamaan itseänikin kun siitä niin monesta blogista saa lukea.

  Autoteollisuus, aliurakoitsija ja riippuvuus Fordista ovat lähinnä saanet minut pysymään yrityksestä erossa mutta kyllähän tuo lukujen valossa näyttää hyvältä.

  Autoteollisuuden ongelmatkin ovat kai enemmän euroopassa. Täytyy tutustua tarkemmin.

  VastaaPoista
 2. Kyseessä on vain yksi kvartaali siis. Mutta tuottohistoria-sivulta voit seurata koko sijoitusurani track recordia. Tällä hetkellä ollaan OMXHPI:tä edellä noin 20%, kiitos pitkälti Orionin.

  AM:iin sijoittava ottaa kantaa rohkeasti crossover-autojen hyvän myynnin puolesta. Sijoitus on siis riskipitoinen, mutta AM on pärjännyt hyvin. Uskon kurssin laskevan, kun kesäkuu 2014 lähestyy. Tällöin päättyy nykyinen sopimus Fordin kanssa. Jos ja kun uusi aliurakointisopimus kirjoitetaan, kurssi hyppää koilliseen hetkeksi aikaa, veikkaan.

  VastaaPoista
 3. Juu, tutkinkin tuossa hieman asiaa ja ilmeisesti juurikin epävarmuus tuon sopimuksen jatkumisesta painaa kurssia. (ja varmaan myös ex. toimarin myynnit)

  Pitäisin hyvin todennäköisenä sopimuksen jatkumista, sillä käsittääkseni automodularin tehtaat sijaitsevat hyvin lähellä fordin kokoonpanotehtaita ja luulisi että tämä olisi kilpailuetu, jota muiden on hyvin vaikea saavuttaa. Jos osat saadaan perille tunneissa, niin se ei kovin kaukaa onnistu millään. Voi tosin olla että mahdollisen uuden sopimuksen ehdot eivät ole yhtä hyvät, mutta sillä ei ole juurikaan väliä kun kurssi on jo nyt noin alhaalla, niin huonommillakin ehdoilla yritys olisi hyvä sijoitus.

  Täytyypä tutkia josko Fordin sivuilta tai jostain löytäisi myyntilukuja noille crossover malleille ja muutenkin voisi tehdä vähän jatkotutkimusta.

  Ja hyvin näyttää tosiaan orion porskuttavan. Vaikka koko ajan on ollut puhe patenttien raukeamisesta, niin eipä tuo ole vielä hirveästi vaikuttanut ja kuten olet kirjoitellut niin uuttakin tavaraa on putkessa tulossa.

  Itse koen lääkeyhtiöt siinä mielessä haasteellisiksi että tuotekehitystä ja sitä saadaanko lääke markkinoille on vaikea arvioida ja projektejen arvimoiminen on asiaan vihkiytymättömälle hyvin vaikeaa. Kääntöpuolena on tietysti se että parhaimassa tapauksessa voittoa taotaan oikein urakalla.

  VastaaPoista
 4. Olisi mielenkiintoista saada täysi selvyys onko kyseessä hankintahinta. Epäilisin, että on. En nyt mene täydellä itseluottamuksella sanomaan, mutta pysyviin vastaaviin ei aikaisemmin saanut tehdä arvonkorotuksia, nykyään vain tietyin poikkeuksin. Kirjanpitolaki 5:17§ ja 5:2a§ ja tuollakin jotain tarkempia tietoja http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/0/31129e8067f175bec2256adf002a1b02?OpenDocument

  Se mitä Fiskars hyötyisi arvonkorotuksesta olisi oman pääoman kasvu, taseen arvonkorotusrahasto erä nousee. P/B laskee ja omavaraisuusaste nousee. Arvonkorotus tulisi muuten tehdä erityistä varovaisuutta noudattaen ja voisi olla maksimiltaan hankintamenon ja todennköisen luovutushinnan erotus

  Pyrin näissä asioissa keräämään lisää natsoja, en todellakaan ole kirjanpitäjä, joten jos meni ohitse niin vastuu siirretään lukijalle :)

  VastaaPoista
 5. @opiskelija: tuo tehtaan läheisyys kilpailuetuna on oikeasti hyvä nosto, en ole sitä itse hoksannut tuolta kannalta edes ajatella! Stockhouse.comin bullboard foorumilla on myös hyvää kanadalaisten piensijoittajien jutustelua AMsta. Sieltä olen saanut monia ajatuksia firman suhteen ja yrittänyt kuroa vieraskentän haittaa pienemmäksi.

  @pitkassajuoksussa: kiitos tiedosta! Tuon hankintahinnan kirjauksen ymmärtäisin, mutta totta tuokin kirja-arvon vahvistuminen. Omavaraisuusaste on kuitenkin jo kohtuu hyvä tasoa 64%, joten sen noston vuoksi ei kannattane alkaa rustata tilinpäätöksen vastaavia. Mitä tarkoitat tuolla, että arvonkorotus voisi olla korkeintaan hankintamenon ja luovutushinnan erotus? Ei kait se mitään muutakaan voi olla? Toisaalta tällöin korjauksen vaativa arvonkorotus pitäisi naulata kuvitteellisesti johonkin tiettyyn päivään ja pörssihintaan, jotta tämä puuttuva myyntivoitto voitaisiin kirjata.

  VastaaPoista
 6. Kirjoitin vain ajatuksissani ulkomuistista tuon mitä arvonkorotus voisi maksimissaan olla, ei siinä sen suurempaa ajatusta ja tarkoitusta ollut takana. Arvonkorotus voi olla jonkin erotus, asiat ovat toisinaan kovin simppeleitä:)
  Tsekkaa muuten maili, lähetin taannoin postia.

  Tuo omavaraisuusaste alkaa olemaan jo todella korkea, ei vielä ehkä liian korkea sentään. On myös todettu, että liian korkea omavaraisuusaste kertoo epäpätevästä johdosta, koska pääoma tulisi saada tuottamaan paremmin. Tämä on kuitenkin yleistämistä pelkän yhden tunnusluvun mukaan.

  VastaaPoista
 7. Hei kaikki mailia vanhaan osotteeseen lähettäneet, sinäkin pitkassajuoksussa! Mailatkaa uuteen ylhäällä oikealla näkyvään osoitteseen. Jouduin perustamaan uuden, koska olin unohtanut entisen salasanan ja vastasähköposti, mikä vaihtaisi salasanan, ei tullut siihen osoitteeseen, mihin ajattelin sen tulevan....

  Eli uus mailiosoite käytössä reseptisulle@gmail.com

  VastaaPoista