torstai 28. helmikuuta 2013

Salkkuyhtiöni tulevaisuus on vakuuttavassa kunnossa

Durect Corporationin tuoteputki, pipeline, on erittäin vakuuttavassa kunnossa. Tuoteputkia ei voi vertailla keskenään tuotemääriltään tai lääkeaihioiltaan, vaan itse tuoteputken arvon arviointi on keskeinen osa laadullista analyysia, kuten olen useaan kertaan sanonut. On olemassa kuitenkin eräs käyttökelpoinen tapa mitata tuoteputkea. Sitä keinoa voi käyttää kuka tahansa sijoittaja, vaikkei olisi kiinnostunut ymmärtämäänkään alaa sen syvemmin.Suurimmalle osalle sijoittajista laajahko hajautus useampaan osakkeeseen on kannattavaa, varsinkin jos aikoo sijoittaa pieniin lääkealan yhtiöihin. Tällä vältetään tuoteputki-riskiä, jossa yleensä aina on seassa joko epäonnistuvia tuotteita taikka tuotteita, jotka eivät saa koskaan merkittävää markkinaosuutta. Tämänlainen ajattelu johtaisi kuitenkin ennen pitkää siihen, että mitä suurempi lääkefirma ostokohteeksi valikoituu, sitä suurempi on oston kautta saatava tuoteputki. Loogisesti ajatellen näin minimoidaan riskiä. Tällöin täytyy muistaa, että sijoittaja on laittamassa ropojaan todennäköisesti jättimäiseen miljardiyhtiöön, jonka omistamisen downsiden riski on matala, mutta myös upsiden mahdollisuus on hinnoiteltu jo tehokkaasti kurssiin. Mikä siis neuvoksi? Kuinka löytää itselle sopiva riski- ja tuottopotentiaali?

Mikäli tuotteiden lukumäärää suhteutetaan yhtiön osakekannan vallitsevaan markkina-arvoon, niin saadaan eräs tulevaisuuden tuottopotentiaalia mittaava suhdeluku. Kvalitatiiviselle fundamenttisijoittajalle kaikki suhdeluvut ja kertoimet ovat mieluisia. Tämä suhdeluku on sinänsä varsin keinotekoinen tehokkuutta mittaava yksikkö, mutta on silti monella tapaa käyttökelpoinen vertailtaessa lääkeyhtiöitä keskenään.

Tulkinta on yksinkertainen: mitä matalampi luku, sitä vähemmän sijoittajat ovat valmiita maksamaan yhtiön markkinoille mahdollisesti tuomista lääkkeistä.

50,5 mUSD / 7 tuotetta = 7,2

Esimerkiksi yhteistyökumppani Pfizerin vastaava arvo on  201 800 mUSD / 78 tuotetta = 2587,2 

Tai toisen salkkuyhtiöni Orionin vastaava tehokkuusluku on  (3225,2 EUR * 0,761 USD/EUR)  mUSD / 8 tuotetta = 306, 8

Piensijoittajien usein esiintuoman Orionin verrokin AstraZenecan luku on 56 900 mUSD / 75 tuotetta = 758, 7. Tosin AstraZenecan kohdalla täytyy mainita, että yhtiön tuoteputki laadullisesti mitattuna on kenties maailman parhaimmassa kunnossa.
DURECTIN TUOTEPUTKEN POSIDUR


Silmäys Durectin omaan tuoteputkeen kertoo mieluista asiaa omistajalle. Faasi III:ssa oleva Posidur on saamassa käyttöindikaatioita tyräkirurgian alueelta. Durect hakee lisäksi lisää käyttöaiheita sappi- ja mahakirurgian alueelta. USA:ssa tehdään vuosittain jopa 10-20 miljoonaa leikkausta, joiden kivunhoitoon Posidur olisi sopiva lääke. Tämä tarkoittaisi osakkeen hintaan noin 0,3 USD välitöntä korotusta, mikäli maaliskuun lopussa ulostulevat tulokset ovat positiivisia.

Posidurin iskee hoitojen maksajan kannalta hyvään saumaan. Otetaan esimerkiksi Suomi, jossa kunnat maksavat kuntalaisilleen tehtävän kirurgian julkisen terveydenhuollon piirissä. Laadukas leikkauksenjälkeinen kivunhoito lyhentää sairaalassaoloaikaa, sairauslomaa ja toimintakyvyn laskuun liittyvää aikaa tutkitusti, mikä tarkoittaa väestötasolla suuria säästöjä kunnan kukkaroon. Arvaa ottaisivatko sairaanhoitopiirit (kunnat ovat päättäviä elimiä ja samalla siis maksajia sairaanhoitopiirissä) laadukkaan, tutkitusti tehokkaan puudutteen lääkevalikoimiinsa, mikäli sellainen tulisi markkinoille? Durect omistaa Posiduriin maailmanlaajuiset yksinoikeudet.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti