tiistai 22. toukokuuta 2012

Orion Oyj
Orion yhtiönä


Orion on perinteikäs suomalainen lääkealan yritys, jolla on nykyään kaksi ydinliiketoiminta-aluetta: lääkeliiketoiminta ja diagnostiikkaliiketoiminta. Ensin mainittu edustaa 95% osuutta Orionin liikevaihdosta. Orionilla on omaa lääketuotantoa sekä-tutkimusta.

Lääkeliiketoiminta on jaettu neljään segmenttiin ja tulosyksikköön, joita ovat: alkuperälääkkeet, erityistuotteet, eläinlääkkeet ja Fermion. Diagnostiikkaliiketoiminnan alalla toimii Orion Diagnostica -tulosyksikkö. Näistä tulosyksiköistä mainittakoon erikseen Fermion (valmistaa ja myy lääkeaineita myös muille lääkeyhtiöille) ja Diagnostica (diagnostiikkatuotteiden sopimusvalmistusta muille alan yrityksille sekä valmistaa testimenetelmiä ja -järjestelmiä terveydenhuollon ja teollisuuden tarpeisiin).

Alkuperälääkkeet – patenttien suojaamat reseptilääkkeet
Erityistuotteet – patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoidon tuotteet
Eläinlääkkeet – lääkkeet lemmikki- ja tuotantoeläimille
Fermion – lääkkeiden vaikuttavat aineet

Orion on käyttänyt perinteisesti omasta liikevaihdostaan noin 15% lääketutkimukseen ja -tuotekehitykseen. Orionin kokoisella firmalla riittää rahkeita ja hauista prekliiniseen sekä ensimmäisen ja toisen faasin lääketutkimuksen tekoon (lääkkeen saamiseksi markkinoille tarvitaan edellisten lisäksi vielä kaksi faasia eli vaihetta).  On laskettu, että täysin uuden lääkkeen tuominen markkinoille, siis tyhjästä luotuna, maksaa noin miljardi dollaria, joten on selvää, että tässä Orionin on tehtävä yhteistyötä saadakseen edelleen laadukkaita alkuperälääkkeitä markkinoille. Tässä tosin on huomioitava se seikka, että Orionin kumppanuus tutkimuksessa ja tuotekehityksessä on myös firmoille hyvä asia, sillä se jakaa niihin liittyviä kustannuksia ja riskiä; eräänlainen win-win -tilanne on maailman mittakaavassa hyödyllistä keskisuurille ja pienille lääkefirmoille. Toisaalta Orion itse mainostaa deksmedetomidiinin (Dexdor ®) olevan Orionin ensimmäinen alkuperälääke, jonka Euroopan laajuisesta lanseerauksesta ja myynnistä he vastaavat pääosin itse. Voimannäyte sekin.

Liikevaihto markkina-alueittain


Tutkimus ja kehitys pyrkii tekemään työtä erityisesti Orionin omien keskeisten lääkkeiden terapia-alueilla. Keskeisiä terapia-alueita ovat: 1) keskushermostolääkkeet 2) syöpä- ja tehohoitolääkkeet ja 3) inhaloitavat eli hengitettävät keuhkolääkkeet (Easyhaler-tuoteperheen ympärille)

Orion toimii haasteellisen liiketoiminta-alan keskellä haasteellisena aikana. Orionin kehittämiä tuotteita myydään maailmanlaajuisesti, ja niitä on markkinoilla yli sadassa maassa. Tämä jakaa osaltaan maantieteellisesti riskiä, jolloin yksittäisen maan terveyspolitiikasta tai patenttisuojista johtuen ei tarvitse yöuniaan menettää. Toisaalta noin neljännes Orionin liikevaihdosta tulee Suomesta, ja uskonkin, että tämä osuus ei tule kovin herkästi pienenemään. Syitä tälle voi kukin itse pohtia. Orion on Euroopassa keskisuuri toimija, ja maailman mittakaavassa Orion on noin 70. suurin lääkeyritys, vasta...

Kasvun veturina nähdään lääkealallakin kehittyvät markkinat, sillä lääkeala on suhteellisen vakaa ja se kasvaa tasaisesti, varsinkin kehittyneissä maissa. IMS Health -lääkemyyntitilastot ennustavat globaalin lääkemarkkinan kasvavan vuosittain 5–8 prosenttia. Kovin kasvuvauhti saavutetaan kehittyvillä markkinoilla, joilla vuosittainen kasvu on keskimäärin 17 prosenttia. Japanin lääkemarkkinan arvioidaan kasvavan 5–7 prosenttia, Yhdysvalloissa markkinakasvuksi ennustetaan 3–5 prosenttia, ja Euroopassa vuosittaisen kasvun arvioidaan jäävän 1–3 prosenttiin. 1)

Orionin kotisivuilta poimittuna kolme keskeistä pääteemaa muodostavat strategian:
 1. liiketoiminnan kasvattaminen kilpailukykyisen tuotteiston avulla
 2. markkina-aseman vahvistaminen Euroopassa  ja
 3. toimintojen joustavuuden ja tehokkuuden kehittäminen.

Näiden pohjalta voi lähteä tarkastelemaan Orionia sijoituskohteena; lääkemarkkinat ovat hyvin kilpailtu alue, mutta toisaalta ihmisillä diagnosoidaan sairauksia yhä enemmän ja herkemmästi. Toisaalta Orionille keskeisillä markkina-alueilla Euroopassa väestö ikääntyy ja on täten yhä sairaampaa.1) IMS Health 2010


Orion sijoituskohteena

Tarkastelemalla yhtiön fundamentteja voidaan todeta, että ne kestävät kyllä päivänvalon ja vertailun esimerkiksi muihin OMXH-yhtiöihin. Avainluvut itsew liiketoiminnasta ovat seuraavanlaiset, olkaapa hyvät:

20112010Muutos %
Liikevaihto, milj. €

917,9849,9+8,0 %
Ulkomaantoiminta, milj. €

677,2620,7+9,1 %

% liikevaihdosta

73,8 %73,0 %
Liikevoitto, milj. €

282,9254,2+11,3 %

% liikevaihdosta

30,8 %29,9 %
Voitto ennen veroja, milj. €

282,0252,6+11,6 %

% liikevaihdosta

30,7 %29,7 %
T&K-kulut, milj. €

87,585,5+2,3 %

% liikevaihdosta

9,5 %10,1 %
Omavaraisuusaste, %

64,2 %62,7 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), %

-6,9 %-12,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %

49,4 %45,0 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %

43,3 %40,7 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, €

1,491,31+13,5 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, €

1,491,31+13,5 %
Osakekohtainan rahavirta ennen rahoituseriä, €

1,101,26-13,0 %
Osakekohtainen osinko, €

1,30¹1,20+8,3 %
Pääoman palautus, €

0,12¹0,06
Henkilömäärä kauden lopussa, hlöä

3 4253 131+9,4 %Sijoitetun pääoman tuotto on ollut Orionilla jo pitkään kehuttavalla tasolla ollen viime vuonna 49,4 %. Tom Lindström pitää arvoyhtiölle sopivana RoA-lukuna muistaakseni 20 %:n tasoa. EPS on nykyhinnoillaankin melko hyvä, mutta monet ovat kritisoineet melko suurta payout ratiota, koska Orion on tunnetusti maksanut kovaa osinkoa. Totta. Olisiko rahalle käyttöä vieläkin siellä T&K -puolella tai nettovelkaantumisasteen pienentämisessä?

Liikevoitto toiminta-aluettain
milj. €20072008200920102011Muutos %
Lääkeliiketoiminta197,1188,5210,6252,2287,6+14,0 %
Diagnostiikkaliiketoiminta6,36,15,66,14,9-20,4 %
Konsernierät-11,4-9,6-9,2-4,1-9,5+131,4 %
Konserni yhteensä192,0185,0207,0254,2282,9+11,3 %


Ylläoleva yksinkertainen taulukko kertoo oleellisen; lääkeliiketoiminta on aivan keskeinen osa Orionin menestystä. Olkoonkin, että diagnostiikkaliiketoiminnassa on tehty pitkän aikaa laadukasta työtä. Tulot ja tuotot tulevat kuitenkin muualta; lääkemyynnin tuloista 80% tulee ihmislääkkeiden myynnistä.Ottamalla hieman pitempi perspektiivi liikevoiton kasvuun saadaan parempi kuva mahdollisesta tulevastakin suunnasta: 

Liikevoittoprosentti on loivassa kasvussa, mutta mikä ilahduttavinta, se kasvaa samaan aikaan ulkomaantoiminnan osuuden kasvaessa. Laajentuminen ulkomaille verkostojen ja partneruuksien avulla kuuluu Orionin strategiaan. Keskeisillä liiketoimintaalueilla Euroopassa (mutta erityisesti Suomessa ja Skandinaviassa) yhtiö on aikonut vahvistavansa asemaansa, ja viime vuoden osalta katsoo tässä onnistuneensa. Eräässä stragialauselmassa sanotaan: strategisena päämääränä on kannattava kasvu ja omistaja-arvon kasvattaminen liiketoimintariskit halliten. 

Osakekohtaiset tunnusluvut 


Viime vuosilta osakekohtaiset muutokset ovat olleet seuraavanlaisia:

20072008200920102011Muutos %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, €1,020,971,071,311,49+13,5 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, €1,020,971,071,311,49+13,5 %
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, €0,920,661,031,261,10-13,0 %
Osakekohtainen oma pääoma, €3,052,973,113,323,55+6,9 %
Osingonjako, milj €141,3133,9141,0168,9183,1¹+8,4 %
Osingonjakosuhde, %98,0 %97,9 %93,5 %91,6 %87,2 %¹
Osakekohtainen osinko, €1,000,951,001,201,30¹+8,3 %
Pääoman palautus käyttörahastosta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, €0,100,060,12¹
A-osake
Osakemäärä 31.12., kpl52 558 68851 440 66851 340 66847 563 56544 993 218
Efektiivinen osinkotuotto, %6,2 %7,9 %6,6 %7,3 %8,6 %¹
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)15,7812,3714,0712,5210,19
Päätöskurssi 31.12., €16,1012,0015,0616,4015,18
Kauden alin kurssi, €15,0710,5010,4212,2113,10
Kauden keskikurssi, €16,5712,9812,6515,1316,09
Kauden ylin kurssi, €20,4916,4015,7517,8218,05
Vaihdettu osakemäärä, 1 000 kpl3 8662 5083 8167 7804 586
Vaihdon osuus osakemäärästä, %7,2 %4,8 %7,4 %15,8 %9,9 %
B-osake
Osakemäärä 31.12., ilman omia osakkeita, kpl88 699 14089 492 32489 637 13093 177 60995 850 856
Omat osakkeet 31.12., kpl324 836280 030516 654413 754
Osakemäärä 31.12., ml. omat osakkeet, kpl88 699 14089 817 16089 917 16093 694 26396 264 610
Efektiivinen osinkotuotto, %6,2 %7,9 %6,6 %7,3 %8,6 %¹
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)15,7212,4414,0712,5010,10
Päätöskurssi 31.12., €16,0312,0715,0516,3715,05
Kauden alin kurssi, €15,2210,3010,3513,2013,19
Kauden keskikurssi, €16,1212,8512,2115,1016,09
Kauden ylin kurssi, €20,5316,4415,3417,8818,14
Vaihdettu osakemäärä, 1 000 kpl96 26673 71984 56993 24777 594
Vaihdon osuus osakemäärästä, %110,5 %82,6 %94,1 %101,2 %81,8 %
Osakkeita yhteensä 31.12., kpl141 257 828141 257 828141 257 828141 257 828141 257 828
Osakemäärä kaudella keskimäärin ilman omia osakkeita, kpl141 257 828141 002 720140 969 942140 917 406140 827 159
Osakkeiden kokonaisvaihto, % koko osakemäärästä70,9 %54,1 %62,6 %71,5 %58,2 %
Osakekannan markkina-arvo 31.12. ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. €2 268,01 697,52 122,22 305,42 125,6
Huolimatta Lehman Brothersista lauenneesta pankkikriisistä ja näihin päiviin jatkuneista erinäisten Eurooppalaisten valtioiden kustannusvajeista sekä holtittomasta rahankäytöstä huomaamme, että lääkeala on ollut ja tullee olemaan defensiivinen sektori. Osakekohtainen tulos on ollut noususuuntainen. EPS on kasvanut 13,5%:n vuosivauhtia. Samaan aikaan osingonjakosuhdetta on ehkä hieman muutettu maltillisempaan suuntaan, joskin Orion maksaa osakekohtaisesta tuloksestaan lähes 90 % ulos osakkeenomistajille.

A-sarjan osake on muuten jostain syystä vaihtunut hyvin vähän, varsinkin verrattuna likvidimpään b-sarjalaiseen. Tässähän on muistettava, että A-sarjalaisen äänipaino on kaksikymmentäkertainen verrattuna B:hen. Kaiken kukkuraksi A-sarjan osakkeilla on 90% koko äänimäärästä, kun lukuun ei oteta Orionin itsensä omistamia osakkeita. Kevään aikana olikin huomattavissa, että uhkaavien "uutisten" tai huhujen ollessa liikkellä A-sarjan osakkeesta maksettiin noin 50 senttiä korkeampaa hintaa kappaleelta kuin B-sarjalaisesta. Tämä preemio on nyttemmin sulanut jälleen pois.

Omistajaryhmittäin ajateltuna kotitaloudet omistavat muuten eniten koko osakekannasta, yhteensä noin 95%! Yhtiön hallitus on laittanut omia munia koriin vaihdellen noin 30 k€ panoksesta aina 20 milj€ summaan saakka. Hallitus on sitoutunut firmaan seuraavanlaisesti:


HALLITUKSEN OSAKEOMISTUKSET

31.12.2011A-osakkeita, kplMuutos tilikauden alustaB-osakkeita, kplMuutos tilikauden alusta²Osakkeita yhteensä, kplOsuus koko osake-kannasta, %Osuus kaikista äänistä, %
Hannu Syrjänen, puheenjohtaja10 00006 7951 80416 7950,010,02
Matti Kavetvuo, varapuheenjohtaja112 500090 3201 228202 8200,140,24
Sirpa Jalkanen003 1469023 1460,000,00
Eero Karvonen546 200023 409902569 6090,401,10
Heikki Westerlund001 8099021 8090,000,00
Jukka Ylppö1 247 1360293 1439021 540 2791,092,53
Hallitus yhteensä1 915 8360418 6226 6402 334 4581,663,89
Johtoryhmä ei ole niin sitoutunutta, kuin itse haluaisin ja pitäisin turvallisena osakkeenomistajalle. Omien osakepottien arvot vaihtelevat kuitenkin noin 200 k€ tasolta 500k€ summiin saakka.


JOHTORYHMÄN JÄSENTEN OSAKEOMISTUKSET¹31.12.2011A-osakkeita, kplMuutos tilikauden alustaB-osakkeita, kplMuutos tilikauden alustaOsakkeita yhteensä, kplOsuus koko osake-kannasta, %Osuus kaikista äänistä, %
Timo Lappalainen, toimitusjohtaja0033 05014 00033 0500,020,00
Satu Ahomäki0010 2765 60010 2760,010,00
Markku Huhta-Koivisto0021 00078521 0000,010,00
Olli Huotari0010 9655 25010 9650,010,00
Liisa Hurme0011 6753 95511 6750,010,00
Jari Karlson0018 5105 25018 5100,010,00
Pekka Konsi428011 9195 25012 3470,010,00
Reijo Salonen0017 0808 40017 0800,010,00
Johtoryhmä yhteensä²4280134 47548 490134 9030,100,01
Tulevaisuudennäkymiä


Tämä lienee se haastavin osa-alue yhtiön ja osakkeen analysoinnissa. Kukaan ei kiistäne Orionin messevää menneisyyttä. Menneet tuotot ja kurssikäyrät eivät silti edelleenkään ole tae tulevaisuuden tuotoista. Muutamia faktoja lienee silti syytä listata:

 • Vaikka ihmisten odottavissa oleva elinikä nousee, ihmiset ovat yhä sairaampia monestakin syystä
 • Kehittyvissä maissa ja kolmannessa maailmassa nykyaikainen lääketiede on vielä lapsenkengissä; lääkehoidoilla on siellä paljon sijaa ja hyötyä saavutettavissa
 • Orionilla on vahva tuotekehitysosasto, viimeisimpänä osoituksena Dexdor.
 • Orion ei itse pidä keskeisten lääkepatenttien raukeamista kovin suurena uhkana tulevaisuuden kassavirroille
Geneerisen lääkemarkkinan kasvu on jatkunut lääkemarkkinan yleistä kasvua nopeammin. Viimeisten viiden vuoden aikana geneerisen markkinan vuotuinen kasvu on ollut yli 10 prosenttia vuotta 2008 lukuun ottamatta. Geneeriset lääkkeet edustavat jo yli puolta maailman lääkemarkkinoiden volyymista, mutta vain noin viidesosaa kokonaisarvosta.

Useiden lääkeyhtiöiden päätuotteiden patenttien päättyminen lähivuosina tukee geneeristen lääkemarkkinoiden kasvua myös jatkossa. Lisäksi monilla markkina-alueilla terveydenhuollon säästöpaineet lisäävät halvempien vaihtoehtojen eli geneeristen lääkkeiden kysyntää.
Geneeriset lääkkeet ovat siis halpoja rinnakkaisvalmisteita, joita teistä lukijoistakin varmaan kaikki olette käyttäneet. Orionin kohdalla patenttien päättyminen tarkoittaa Stalevon, Comtessin ja Comtanin yksinmyyntioikeuden päättymistä (kaikki Parkinson-lääkkeitä). Ensimmäisellä kvartaalilla 2012 liikevoitto siis jo laski 14,7% vuodentakaiseen verrattuna, tosin ko. vertailukaudella on liikevoittoa kasvattanut yksi suuri kertaluonteinen maksu.

Tulen seuraamaan erityisellä mielenkiinnolla Dexdorin lanseerauksen etenemistä ja myynnin kasvua, aluksi siis Euroopassa. Myös Easyhaler-tuoteperhe voi tuoda helpotusta ja laajentaa lääkemyyntikärkeä, jolloin riski yksittäisen lääkkeen myynnin kohdalla pienenisi. Easyhaleria ei ole vielä rekisteröity, koska siinä on faasi III:n tutkimukset vielä kesken. Myös eräs pitkälle edenneeseen eturauhassyövän hoitoon ja Alzheimerin taudin hoitoon on tulossa lupaavia lääkkeitä, mutta jotka vielä ovat faasi II-vaiheessa. Liikevaihdon ja kannattuvuuden kehitys siis riippuu näiden poistuvien ja tulevien lääkkeiden muutosnopeudesta.

Orion pitää itse näkymänsä vuodelle 2012 ennallaan, eli liikevoitto tulee tipahtamaan vuoden 2010 tasolle ja liikevaihto pysyy vuoden 2011 tasolla. Taloudellisina tavoitteinaan Orion pitää taloudellisen vakauden
varmistamista sekä pitemmän aikavälin kannattavaa kasvua.

Tässä vielä kuvakaappaus Orionin Q1/12-osarista, jossa on tiivistettynä Orionin lähitulevaisuus.


Ei kaikki ole lähitulevaisuudessa raukeavien parkinsonlääkkeiden varassa, toisin kuin lyhyellä aikavälillä yhtiötä tarkastelevat analyytikot, day-traderit ja glory hunterit luulevat.Päätelmäni


Kaikkeen ylläolevaan viitaten uskallan omistaa Orionia myös tulevaisuudessa. Orionin tavoitehintaa eri analyytikkojen toimesta on ehdoteltu 12-13€ paikkeille. Mahdollisten ja todennäköisten liikevoittojen alenemien ja niiden realisoitumisen osakekurssiin tulen hyödyntämään. Suuruuden ekonomia ei välttämättä toimi niin yksioikoisesti kuin moni sitä ajattelee, ja niinpä uskon Orionin säilyvän kilpailukykyisenä firmana myös tulevaisuudessa. Kun kurssi tulee alaspäin, ehkä noin vuoden-kahden aikaikkunalla, tulen paikkamaan Orion-positioni keskihintaa alaspäin ostamalla lisää A-sarjan osakkeita.

7 kommenttia:

 1. hieno abstrakti! Perinteisesti orion on erittäin osakasystävällinen firma, joka ei ole pettänyt. parkinson-lääke on ollut hienon ja urheallisen taistelun kautta mahtava menestys pienelle lafkalle. en tiedä, mutta pidän epätodennäköisenä samankaltaisen lääkkeen onnistumista. haluaisin omistaa orionia, jos heillä olisi 4-5 partnerien kanssa kehitettyä uutta alkuperälääkettä. jos osakesarjoja olisi yksi, uskon että firma olisi jo ostettu ulkomaille.

  VastaaPoista
 2. Tässä muuten vielä linkki vanhahkoon uutiseen Orionin ja suomalaisten lääkärien suhteesta:

  http://www.taloussanomat.fi/kotimaa/2008/08/10/joka-kymmenes-laakari-omistaa-orionia/200820603/12

  @ anonyymi: Totta osittain. Orioniin sisältyy riskinsä. Toisaalta osakkeenomistajana yritysoston mahdollisuus osakkeen arvoa nostavana täytyy pitää mielessä. Viimeisimmästä Orionin osavuosikatsauksesta kuitenkin huomaamme, että Orionin lähitulevaisuus pitää kuitenkin sisällään partnereiden kanssa tuotettavia lääkkeitä. Lisään sen kuvan tuohon ylemmäs.

  VastaaPoista
 3. Oman pääoman tuotto on aika poikkeuksellisella tasolla. En tosin tiedä mitä se on kilpailijoilla. Itse olisin huolestunut siitä pystyykö Orion tekemään vastaavaa tulosta tulevaisuudessa, mutta en osaa tarkemmin kommentoida sitä. Toivottavasti yritys saa uusia lääkkeitä markkinoille tulevaisuudessa ja kyseisen alan teollisuutta pysyy Suomessa jatkossakin.

  VastaaPoista
 4. Huoli on aiheellinen Orionin kohdalla, joskin se lienee niitä ainoita huolia. :)

  Vertaillessa ROE-lukua muihin firmoihin, niin AstraZeneca 39,5%; GlaxoSmithKline 54,09%; Pfizer 9,55% ja ehkä pahin kilpailja/uhka tulevaisuudelle on Mylan Pharmaceuticals, 14,65%.

  Siitä lähdetään, että lähiajan tuotot laskevat. Orion siis ennakoi 2012 liikevoiton olevan 2010 tasolla eli laskevan hieman.

  Kyseisen alan teollisuutta pysyy Suomessa, sillä kukin maa haluaa varmistaa huoltovarmuutensa kriisien ajalle vaikka väkisin. Joten jollakin muotoa Suomessa pysyy korkealaatuinen lääketeollisuus, tosin yhtiömuoto ei ole välttämättä osakeyhtiö eikä firma pörssissä. :)

  VastaaPoista
 5. "On laskettu, että täysin uuden lääkkeen tuominen markkinoille, siis tyhjästä luotuna, maksaa noin miljardi dollaria, joten on selvää, että tässä Orionin on tehtävä yhteistyötä saadakseen edelleen laadukkaita alkuperälääkkeitä markkinoille. Tässä tosin on huomioitava se seikka, että Orionin kumppanuus tutkimuksessa ja tuotekehityksessä on myös firmoille hyvä asia, sillä se jakaa niihin liittyviä kustannuksia ja riskiä; eräänlainen win-win -tilanne on maailman mittakaavassa hyödyllistä keskisuurille ja pienille lääkefirmoille."

  En sijoita itsenäisesti osakkeisiin vaan minulla on rahaa vain rahastoissa kiinni, mutta tämä kiinnitti huomiota ja heitän pari pohdintoa. Teen farmasialla kandin työtäni lääkekehityksestä.

  Kiinnostavaa on nähdä, miten tulevat näkymät vaikuttavat suuriin lääkefirmoihin ja osakemarkkinoihin. Ensinnnäkin tekstissäsi mainitut riskinjakomallit, mutta sen lisäksi translationaalisen lääketieteen nousu, jossa lääkekehitystä pyritään siirtämään vaiheittaisesta (faasi I, II jne.) kehityksestä vuorovaikutuksellisempaan suuntaan, jossa myönnetään se, että blockbuster-lääkkeiden kehitys on nykyään vaikeaa ja aletaan mennä enemmän suuntaan "useampia lääkkeitä pienemmille potilasryhmille".

  Itselläni ei mitään suurempia spekulaatioita aiheesta ole, mutta mielenkiinnolla seuraan. Kehitys on varmaan aika pitkässä puussa, mutta lyönee vielä joskus läpi. Hyviä artikkeleita aiheesta löytyy parista Dosis-aikakausilehdestä: 1/2005 ja 1/2012. :) DiMasi-nimisen tutkijan artikkeleista löytyy tarkempaa analyysia siitä, mistä lääkekehityksen kustannukset tulevat, jos kiinnostaa lukea.

  VastaaPoista
 6. Kiitos kommentista! Mukava saada uusi asiantuntija mukaan :)

  On totta ä, että nämä blockbusterit (muille infoksi, se on lääke, joka myy väh 1 mrd USD per vuosi) vähenevät, mutta oma mielenkiinto myös sijoitusmielessä suuntautuu myös biolääkefirmoihin ym geeniteknologiaa käyttäviin yhtiöihin. Katteet niissä lääkkeissä lienevät omaa luokkaa ja ne ovat sopivasti myös täsmälääkkeitä. Eli niillä on ihmisten silmissä parempi kuva. Mitä mieltä olet niistä firmoista?

  Omaa luokkaansa ovat myös pienet firmat, jotka myyvät tuotteensa ennen markkinoille tuloa isoille taloille, tyyliin Biotien nalmefeeni Lundbeckille.

  VastaaPoista
 7. Sijoitus- ja talousmielessä ei kyllä ole mitään käryä näistä biolääkefirmoista, mutta lääkinnällisellä tasolla on kyllä mielenkiintoista nähdä, mitä kaikkea vuosikymmenet tuo tullessaan biolääkeosastolla :) Ikävää niissä on tällä hetkellä tietysti se pistäminen, mutta eiköhän niillekin joskus vielä hyvät kuljetuskeinot keksitä.

  VastaaPoista