tiistai 14. elokuuta 2012

Tunnusluvut tutuiksi: P/E

Tunnusluvut tutuiksi -kirjoitussarja alkaa tehdä yleisiä sijoittajien käyttämiä tunnuslukuja, fundamentteja tutuiksi ennen kaikkea minulle itselleni. Uskon silti, että hyvin moni sijoittaja käyttää tunnuslukuja sun muita analyysimenetelmiään miettimättä, että mistä ne oikeastaan muodostuvat. Minäkin tiesin P/E-luvun käytöstä jotain ennen kuin olin kuullutkaan nimittäjän "earnings"-termin sisällöstä. Niinpä arvioinkin sen avulla pätevänä ja itseensä luottavana aloittelevana amatöörinä eri osakkeiden silloisia hintoja. En tajunnutkaan, että voisin joskus osua tällä yleisellä tunnusluvulla harhaan.

Ajattelen, että tällaisesta perusasioihin paneutumisesta ja opittujen asioiden ylöskirjaamisesta on minulle itselleni monikertainen hyöty; opettamalla oppii itsekin. Eli taustalla on siis varsin itsekeskeinen ajattelu. Lähden tämä projektiin pitemmän ajatuksen hautomisen pohjalta, mutta voi silti olla, että kirjoitan asiavirheitä ja muita vääriä käsityksiä teksteihini, niin pyydän lukijoilta huomautuksia näissä tapauksissa.


Price to earnings ratio, eli voittokerroin on varsin oiva työkalu lähestyttäessä mitä tahansa yhtiötä. Se kertoo yhtiön valuaatiosta, arvostuksesta. Yksittäisen osakkeen kappalehinta voi olla hyvin korkea, jopa satojen dollarien arvoinen, mutta toisaalta pörsseistä löytyy ns. "senttiosakkeita", muutamien kymmienien senttien arvoisia osakkeita kappalehinnaltaan. Osaketta (ja yhtiötä) ei tule kuitenkaan missään tapauksessa arvioida osakkeen arvon perusteella. On toki psykologisesti helpompaa ostaa 1000 kappaletta osaketta, jonka päivän kurssi olisi 1 EUR ostohetkellä, kuin ostaa 12 kappaletta 80 EUR osaketta. Osakkeen hinnalla ei kuitenkaan ole mitään "kattoa", vaan sen arvo voi nousta vaikka kuinka mikäli yritys kykenee tulosparannuksiin. Tällaisessa psykologisessa dilemmassa apuun tulee P/E -kerroin, joka suhteuttaa osakkeen hinnan jakamalla sen johonkin kiinteään, tässä tapauksessa osakekohtaiseen tulokseen (Earnings Per Share). Toinen tapa muodostaa P/E -kerroin on jakaa yrityksen markkina-arvo (eli kaikkien osakkeiden yhteenlasketut kappalehinnat) sen nettotuloksella.


P/E -luku voidaan käsittää myös siten, että se kertoo kuinka monta vuotta yrityksellä kestää tuottaa voittoa siihen sijoitetun rahan verran. Esimerkiksi jos sijoitettu summa olisi 1000 EUR ja P/E -luku 8,5 niin yhtiöllä kestää arvioilta 8 vuotta ja 6 kuukautta tuottaa tuo 1000 EUR voittoa joko arvonnousuna tai osinkoina tai molempina yhdessä. Esimerkiksi otan Applen, jonka arvo 13.8.2007 oli 122,06 USD ja tänään 630,0 USD. P/E -kerroin on kuitenkin kehittynyt samassa ajassa seuraavanlaisesti.


Applen osakekurssin on noussut tuossa ajassa noin 516 %, mutta samaan aikaan arvostustaso P/E-luvulla mitattuna on laskenut kolmannekseen. Weird. Mutta totta. Se kertoo tässä tapauksessa vain siitä, että huolimatta viisinkertaistuneesta osakekurssista Applen on onnistunut parantamaan tulostaan roimasti. P/E-luku 14,85 tarkoittaa siis sitä, että sijoittajat ovat valmiita maksamaan 14,85 USD jokaista Applen tienaamaa yhtä taalaa kohden.

Kompastuskiviä P/E -luvun käytössä


Muistamalla muutaman perussäännön sijoittaja voi väistää pahimmat komplikaatiot ja hoitovirheet, näin näet vältytään potilaiden kanteluilta tai surkeilta tuotoilta. Eivätpähän pääse lällättämään, kun olet ollut tarkkana.

a) Ensinnäkin yhtiön tuloksentekokyvyn tulisi olla melko stabiilia vuodesta toiseen, jolloin voittokerroin paljastaisi "todellisen hinnan". Täysin tehokkaisiin markkinoihin uskovat ajattelevat siis kaiken olevan jo osakkeen hinnassa, varsinkin jos firman kassavirrat ovat ennustettavia.

b) Voittokertoimessa P viittaa osakkeen nykyhintaan, mutta E voi puolestaan viitata vaikka mihin Earningsiin. Nimittäjän E koostuu yleisimmin viimeisimmän 12 kuukauden tuloista. Joskus kyseessä voi olla esimerkiksi kaksi edellistä kvartaalia lisättynä kahden seuraavan kvartaalin oletetuilla tuloilla. Forward P/E mittaa puolestaan puhtaasti arvioituja seuraavan neljän kvartaalin tuottoja. Jotkut saattavat puhdistaa tuloksesta vielä kertaluonteiset erät, jolloin todellinen "perustuotto" tulee arvostuslukuun mukaan. Ole siis tarkkana ja tiedä mitä lukua käytetään!

c) kyseinen suhdeluku ei kerro mitään taseesta. Yhtiö voi olla raskaasti velkainen tai sillä voi olla maksuvaikeuksia.


Muista muutkin fundamentit, mikäli edes käytät fundamentteja arvioidessasi osaketta


P/E -lukua voi siis käyttää kohtalaisen hyvin koko pörssin tai jonkun tietyn osakemarkkinan tulevien tuottojen ennustamiseen. Kyseiset luvut antavat siis vinkkejä sijoittajalle suunnistettaessa kohti parempia osakeapajia. Ne voivat kertoa siitä mihin markkinoilla uskotaan; onko osakkeiden hintoihin leivottu sisään jo epävarmuutta tulevista voitoista (= pienetyvistä osakekohtaista tuloksista).

Luku on hyödyllinen vertaillessa saman toimialan yrityksiä keskenään, mutta antaa se suuntaviivoja muuallekin. Kasvualojen yrityksiltä toki odotetaan kovempia tulevaisuuden tuottoja, mikä saattaa näkyä korkeina P/E-lukuina, varsinkin verrattessa niitä defensiivisiin aloihin, joilla kasvunäkymät ovat paljon matalammat. Se on siis tehokas, mutta melko rajoittunut työkalu arvioidessa osakkeen arvotusta.

Mitä tunnuslukuja sinä käytät? Vai koetko taaksepäin katsovan fundamenttianalyysin olevan tehotonta, koska historialliset tuotot eivät kuitenkaan takaa mitään?En yritäkään päteä, että yllä oleva tiivistelmä olisi omia opetuksiani tai keksintöjäni. Alla on listattuna käyttämiäni lähteitä, joista voitte tekin ammentaa epävarmuuden iskiessä:

http://www.investopedia.com/terms/p/price-earningsratio.asp
http://www.investinganswers.com/financial-dictionary/ratio-analysis/price-earnings-ratio-pe-459
http://www.porssisaatio.fi/blog/dictionary/pe-luku-eli-voittokerroin/http://www.taloussanomat.fi/porssi/sanakirja/kirjain/P/
http://fi.wikipedia.org/wiki/P/E-luku
http://www.kauppalehti.fi/balance/tulkintaohjeet/index.jsp?oid=20110365591

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti