torstai 9. elokuuta 2012

Osakkeiden tarkkailu entistä selkeämmäksi!

Olen nyt parannellut Eristyspotilaiden listaa yhä paremmaksi; mukaan otettiin velkakomponentti D/E eli debts to equity -suhde sekä maksuvalmiuskomponentti i(linkki) Current ration muodossa. Molempien osa-alueiden tärkeys korostuu entisestään näinä vaikeina talouden aikoina. Kiitos palstaveli TomaHawkille rakentavasta palautteesta! :D

Muutokset lisättynä hinnan vaihtamiseen y-akselilta p/e-lukuun selkeyttivät kaaviota. Lisäksi Medtronic vahvistaa entisestään asemaansa parhaimpana taulukon yhtiönä! Mitähän fundamenttejä tähän soppaan vielä pitäisi heittää. :)


 Current ratiota kutsutaan siis myös nimellä maksuvalmiuskyky. Se kuvaa yrityksen kykyä selvitä lyhytaikaisista veloistaan eli se toimii rahoituspuskurina. Current ratio saadaan kun lasketaan yhtiön omat rahat ja pankkisaamiset, lyhytaikaiset saamiset ja vaihto-omaisuus yhteen ja sitten jaetaan se lyhytaikaisella vieraalla pääomalla. Kyseistä tunnuslukua saa useista netin ilmaisistakin tietokannoista. Current ratiota pidetään erinomaisena, mikäli se on yli 2, eli yrityksellä on kaksinkertaisesti "saatavia" suhteessa velkaan. Normaali current ratio on 1-2 ja heikkona sitä pidetään, jos se on alle 1. Tavoitearvona siis pidetään arvoja yli kahden. Miksi en muuten löydä Sampolle current ratiota? Pankeille sitä ei ilmeisesti lasketa. Kyseinen tunnusluku toimii parhaiten vertaillessa saman toimialan yrityksiä.


 Velkaantumisastetta mittaa taulukossani puolestaan debt-equity ratio. Se kuvaa yrityksen rahoitusrakennetta, velkaantuneisuutta. Yksinkertaisuudessaan se kertoo velkojen ja oman pääoman erien välisen suhteen: D/E = velat/(oma pääoma + varaukset + arvostuserät) Toisaalta näemme kaavasta, että kyseessä on oman ja vieraan pääoman suhde (Debt-to-Equity) - mitä enemmän yrityksellä on omaa pääomaa suhteessa vieraaseen pääomaan, sitä vakavaraisempi yritys on. D/E-luku on osin riippuvainen toimialasta. Esimerkkinä voimme ottaa raskaan teollisuuden, jossa tarvitaan paljon materiaaleja, raaka-aineita, koneita ja tehtaita, ja kyseisellä toimialalla suhdeluku onkin usein yli 2. Informaatioteknologia alana kerää usein d/e-lukuja 0,5 kieppeiltä. Jos suhdeluku on yksi, niin yrityksen rahoitusrakenne koostuu siis tasapainoisesti yhtä suuresta määrästä vieraasta ja omasta pääomasta, mitä voidaan pitää vielä terveenä.


 Nämäkään tunnusluvut eivät liene parhaita mahdollisia yksinään ostopäätösten tekoon, mutta yhdessä muiden kanssa antanevat oikeaa suuntaa. Haluaisin käyttää omavaraisuusastetta tämän tunnusluvun tilalla, mutta mistä niitä löytäisi ulkomaisille yrityksille? Kertokaa tyhmälle. Käyttämäni tietokannat eivät tarjoa kyseistä tunnuslukua (joka lienee siis englanniksi equity ratio). Parannusehdotuksia otetaan edelleen vastaan seurantalistan kehittämiseen!

3 kommenttia:

 1. Eikö tuo Debt to equity prosentti kerro juuri omavaraisuudesta? :)

  VastaaPoista
 2. Okei, saattaa se kertoakin. Tiedät asiasta todennäköisesti enemmän kuin minä. :)

  Se mua kuitenkin on hämännyt, että oon nähnyt käytettävän nimenomaan Equity ratio -termiä. Toisaalta d/e tarkkailee jotain hyvin samaa asiaa kuin onavaraisuusaste, muttei ehkä kuitenkaan sitä itseään. Esim Orion aikoo pitää omavaraisuuden jatkossakin vahvana eli yli 50% vaikka se oli laskenut nyt viime vuoden vertailukvartaalista. Jos siis Orion aikoo nostaa omavaraisuutta, niin senhän täytyy tehdä se pienentämällä osoittajaa tai suurentamalla nimittäjää d/e luvussa. Eli tällöin d/e-luku pienenisi.

  Järkevämpää olisi kääntää tällöin suhdeluku toisin päin e/d-luvuksi, jolloin omavaraisuuden nosto nostaisi myös e/d-lukua.

  VastaaPoista
 3. Ahaa, nyt ymmärsin paremmin

  Equity ratio olisi siis Shareholders equity / Total assets

  VastaaPoista