lauantai 6. huhtikuuta 2013

Galena Biopharma Inc.Nyt olemme mielestäni erittäin, erittäin poikkeuksellisen yhtiön äärellä. Olen kevään aikana kahlannut läpi noin neljäkymmentä yritystä, joista puolet ovat olleet terveydenhuollon sektorilta. Nyt kvalitatiivinen yhtiöön tutustuminen tuntui kuitenkin tärppäävän, sillä fundamenttipohjainen kvantitatiivinen skreenaus taikka analyysi olisi ohittanut tämän yhtiön kokonaan. Löysin amerikkalaisen pienen biolääkefirman, Galena Biopharman (NASDAQ:GALE). Nyt en tee kaiken kattavaa analyysiä, sillä oma tutustumiseni on vielä kesken.

Pohjatiedoksi kaikille asiasta kiinnostuneille suosittelen lukemaan aiemmat blogimerkintäni lääketeollisuudesta sijoituskohteena, markkina-arvoltaan pienten lääkeyhtiöiden erityispiirteistä ja pienten osakkeiden ylituottoanomalian avulla luodun sijoitusstrategian toimivuudesta. Tämä blogimerkintä pohjaa kyseisten kirjoitusten sisältöön, sen kummemmin termejä enää avaamatta ja syy-seuraus -suhteita tulkkamatta.

Lisäksi oleellista on tajuta geeniterapian merkitys tulevaisuuden lääketieteessä. Te lukijat (vähintään joka kolmas teistä kuolee syöpään) olette sitä joukkoa, joka saa sitten vuosien tai vuosikymmenten päästä syöpähoitoja, joiden lääkkeet on kehitetty geenien avulla tai ne hyödyntävät esimerkiksi viruksia "puhtaiden geenien" siirrossa syöpäsoluun tai ne jollain muulla tavalla hyödyntävät geenejä. Onkolyyttinen virushoito on jo nyt osittain käytössä, joskin näistä hoidoista kokemusperäinen näyttö on vielä niiden nuoruuden vuoksi hyvin vähäistä. Duodecimissä artikkelissa Hakkarainen ym. (2005) linjasivat selkokielellä mistä on kyse. Galenan kohdalla kannattaa perehtyä hieman syöpärokotteiden kohdalle, jotka hyödyntävät kehon omaa puolustusjärjestelmää. Petri Bono HUS:sta esitteli myös selkeästi tulevaisuudennäkymiä syövän hoitoon.


YHTIÖN ESITTELY

Galena Biopharma on perustettu Portlandiin, Oregonin osavaltioon. Yhtiö on profiloitunut syöpälääkkeitä kehittäväksi, innovatiiviseksi onkologian subspesialiteetin yhtiöksi. Tämä kapea erikoisosaaminen on sikäli merkittävä tieto, että saatujen patenttien lisäksi yhtiön tuotteiden ympärille vallihautaa kasaa jo hankalat valmistusprosessit sekä lääkkeiden tekoon vaadittava korkea osaamispääoma.

Tulevat kassavirrat muodostuvat näistä. Huomaa pisimmällä oleva Abstral-kipulääke, jonka myynti alkaa Q4/13 USA:ssa.  Rintasyövän leikkauksen jälkeisen seurantahoitoon tarkoitetun NeuVaxin kolmas faasi saataneen päätökseen 1-2 vuoden sisään. Tämän jälkeen alkava myyntilupaprosessi ottaa aikaa, ja lääke saataneen markkinoilla aikaisintaan kahden vuoden kuluttua. Kuvan lähde: galenabiopharma.com


DOWNSIDEN MAHDOLLISUUS


Mietittäessä rahan menettämisen riskiä pilkon usein jo olemassa olevat, arvokkaat komponentit pienempiin osiin ja muodostan niistä karkean arvon osakkeelle. Yhtiön operatiivisen liiketoiminnan kulut ovat hieman päälle 5 mUSD per kvartaali, mikä tekee muut kulut huomioiden noin 5-6 mUSD kvartaalikohtaista tappiota. Yhtiön nykyinen liiketoiminta on lyhyesti sanottuna kuralla. Rahoittaakseen kalliita monikeskustutkimuksia yhtiö kävi viime vuonna omistajien lompakolla järjestämällä osakeannin. Kassa onkin nyt vahvistunut.
Yhtiö osti ruotsalaiselta Orexo Ab:lta USA:n myyntioikeudet Abstral®-nimiseen syöpäkivun hoitoon tarkoitettuun, hyvin voimakkaaseen lääkkeeseen (fentanyyli). Myyntioikeuksien ostaminen oli strateginen teko, sillä Abstralin myyntituloilla yhtiö pystyy rahoittamaan omaa tuoteputken läpivientiään. Abstral on kielen alle annosteltava, sieltä liukeneva ns. läpilyöntikipuun tarkoitettu lääke, eli sen potilasryhmä on oma erikoisryhmänsä. Koska syöpälääkärit saavat jo tämän lääkkeen yhteydessä Galenan nimen tutuksi, niin siitä voi olettaa olevan hieman etua myöhemmin Galenan syöpärokotteiden kohdalla, sillä yhtiön nimi on jo tuttu. 


Abstral on Euroopassa markkinajohtaja, ja sen myynti viime vuonna oli 54 mUSD, mitä voidaan pitää suoraviivaisesti yhteneväisenä vastaavaan saatavaan tuottoon USA:n markkinoilla. Euroopan lääkemarkkinan koko on hieman pienempi kuin Pohjois-Amerikan markkinan koko. Tästä menee Orexolle maksuja sopimuksen mukaan noin 15 mUSD kertaluonteisesti, eli jäljelle jäisi ensimmäisen vuoden aikana noin 30 mUSD yhtiölle. Osakekohtaisena liikevaihtona se olisi noin 0,36 USD ekana vuonna ja 0,65 USD siitä eteenpäin vakiomyynnillä. Koska kassassa on rahaa osaketta kohden 0,43 USD, niin rock bottom tasoksi asetan nykyisillä liiketoiminnoilla 1 USD osakekohtaisen tason. UPSIDEN MAHDOLLISUUSMinä näen Galenan ns. tenbaggerina, olettaen siis, ettei kolmannessa NeuVax-syöpärokotteen kliinisessä tutkimusvaiheessa tule esiin mitään yllättäviä, vain isolla populaatiolla ilmaantuvia vakavia haittavaikutuksia. 

Kun kyse on nyt hyvin poikkeuksellisista innovaatioista ja jopa lääketieteen historiaa ohjaavista keksinnöistä, on syytä ottaa huomioon, että jokin iso lääkefirma nielaisee yritysostolla pienempiä pois markkinoilta. Motley Fool putkautti aiheesta artikkelin vastikään, ja Galena on mukana spekulaatioissa. Lisäksi tuoteputkessa on tulossa folaattia sitova proteiini, FBP, gynekologisten syöpien hoitoon, jonka potentiaali on myös erittäin merkittävä.

Needham & Company niminen analyysitalo asetti tavoitehinnan 3,5 USD tasolle, ja muutenkin analyytikkojen näkemys on kohtuullisen mairittelevaa nykyhinnalle. Upside on otettavaan riskiin nähden hyvin houkuttelevan kokoinen, varsinkin, kun tuoteputkessa on tulossa uusia NeuVaxin kaltaisia tuotteita.


lähde: marketwatch.com
 


INNOVAATIO NIMELTÄ NEUVAX®


Kyseisellä lääkkeellä on potentiaali mullistaa koko rintasyövän hoito. Kyllä. NeuVax® sai aivan vastikään innovaatiopalkinnon. Se on syöpärokote, joka annetaan rinnanpoistoleikkauksen jälkeen naisille tuhoamaan elimistöön jääneet syöpäsolut.

Yhtiön viime vuoden tilinpäätöksen (ks. viereinen kuva) mukaan NeuVax kohdentuu täyttämättömään ja tarpeelliseen aukkokohtaan lääketieteen kentässä. Yhtiön oman näkemyksen mukaan sillä on aineksia nousta miljardilääkkeeksi. Havainnolliseksi yksityiskohdaksi voisi ottaa USA:n markkinat; siellä diagnosoidaan vuosittain noin 230 000 rintasyöpätapausta, ja se on sielläkin määrällisesti suurin pahanlaatuinen diagnoosi. Näistä naisista noin 70-80% on HER2-positiivisia, mutta näistä vain 20- 30% soveltuu käyttämään tämän hetkistä parasta vaihtoehtoa (trastutsumabi Rochelta). Vertailukohtaa voisi hakea tästä tämän hetkisestä ykkösvaihtoehdosta. Sen vuonna 2011 generoima liikevaihto Rochelle oli 5,5 miljardia USD, joista USA muodosti leijonaosan, 4,5 miljardia USD. NeuVax kohdentuu näihin loppuihin HER2-positiivisiin naisiin, joita trastutsumabi ei auta ja jotka ovat käyneet läpi jo "standard of care" -ketjun, eli rintasyöpäkirurgian ja jotka ovat päässeet remissioon eli tauti on hävinnyt näkymättömiin. Syövästähän ei periaatteessa koskaan voi parantua täysin. Faasi II:sta saatujen tietojen perusteella NeuVaxin kohdepopulaatio on noin 30 000-40 000 naista vuosittain USA:ssa.Ytimekkäästi voisi tiivistää, että tähän lääkkeeseen tiivistyy paljon niin Galenaan sijoittavan kohdalta, mutta myös laajemmin lääketieteen kannalta. En ala tässä merkinnässä käymään läpi sen tarkemmin itse lääkkeen farmakologiaa ja sen lääketieteellisiä sovellutuksia nimenomaan terapeuttiselta kannalta (kuva alla). Niistä voidaan keskustella halukkaiden kanssa vaikka sitten erikseen, mikäli jolla kulla mielenkiintoa löytyy. Itse briiffasin itseäni mikrobiologian ja farmakologian saralta, sillä niin mielenkiintoinen tämä yrityksen laadullinen analyysini oli :)


Vastuuvapauslauseke: En omista yhtiön osakkeita, joskin niiden ostaminen on hyvin mahdollista jo lähiaikoina. Kirjoitusta ei tule ottaa sijoitussuosituksena, sillä jokaisen sijoittajan tulee tehdä omat johtopäätökset kustakin yrityksestä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti