torstai 11. lokakuuta 2012

Tunnusluvut tutuiksi: ROE

Kolmen esittelemäni tunnusluvun kolmiyhteys. Teknik, sano veli ku rautakangen näki.


Aikomukseni sivistää itseäni opiskelemalla muutamia tärkeitä ja piensijoittajan kannalta keskeisiä tunnuslukuja jatkuu tällä kertaa erään lempitunnuslukuni parissa. Ei sillä, etteikö sijoitusoppi, mikäli sitä pystyn antamaan, olisi tärkeää kenelle tahansa rahojansa säilytyskohdetta miettivälle; olen tyytyväinen mikäli pieni kertaus hyödyttää sinuakin! :)


Nyt alamme purkamaan osiin ROE-tunnuslukua (Return Of Equity), minkä näkee usein suomennettavan oman pääoman tuotoksi. Se on mittari, jokaa kuvaa juuri sitä suhteellista tuottoa, johon sijoittaja on rahansa osakkeessa laittanut, eli sijoitetun oman pääoman tuottoa. Kyseinen tunnusluku voidaan kategorisoida kannattavuutta mittaavaksi tunnusluvuksi. Muita voivat olla esimerkiksi liiketoiminnan laajutta mittaavat luvut (liikevaihto ym.), vakavaraisuus (omavaraisuusaste), maksuvalmius (D/E) sekä pörssihinnasta laskettavat arvostusluvut (P/E; P/B).


Blogistiveli Warren on sivunnut myös tunnuslukua kirjoittaessaan Dupontin mallista osakkeen arvonmäärityksessä, joten tsekkaa hänenkin näkökulmansa!Laskeminen. ROE voidaan laskea eri tavoilla, ja tämän laskutavan päättää itse laskija tai tunnusluvun käytön tarkoitus. Kyseessä on kuitenkin eräs tärkeimmistä tilinpäätöstunnusluvusta. Alla useita tapoja laskea ROE. Ne ovat keskenään yhtä päteviä, sillä kaava muuttuu vaihtamalla samaa asiaa tarkoittavia muuttujia päittäin. Mielestäni ensimmäinen ja viimeinen ovat helpoimmin ymmärrettäviä, joten suosin itse niitä. Tilinpäätöksissä suositaan laskukaavaa


  ROE = nettotulot (tuloja verojen ja rahoituskulujen jälkeen) / osakkeen omistajien pääoma 
tai
=100 * (nettotulos (12 kk)/oma pääoma + varaukset + arvostuserät)
tai
=100 * [(tulos ennen satunnaisia eriä - tilikauden verot)/(oma pääoma + vähemmistöosuus + varaukset (keskimäärin vuoden aikana))]. 
tai
= (nettotulos / myynti) * (myynti/varat) * (varat / oma pääoma)
tai
= tulosmarginaali * pääoman kiertonopeus * taseen pääomarakenteen vipukerroin Tulkitseminen. ROE on hyödyllinen tunnusluku vertaillessa saman toimialan yhtiöiden kannattavuuksia keskenään; yleispäteväksi sorteeraajaksi tästäkään ei siis ole. Tunnusluku pyrkii ylläolevien laskukaavojen mukaisesti kertomaan sen, että kuinka hyvin yhtiö on pitänyt huolta yhtiöön sijoitetuista (osakkeen)omistajien pääomista. Se siis osoittaa, että kuinka pääomille on kertynyt tuottoa vuoden aikana. Nyt ROE:n arvo tulee esiin, kun sitä käyttää lisävertailuna yhdessä P/B:n kanssa, sillä yhtiötä saatetaan joskus myydä alle tasearvonsa (P/B alle 1). ROE:en verratessa saattaakin osoittautua, että matala arvostus johtuu jopa negatiivisesta oman pääoman tuotosta.Sudenkuopat


Tämäkään tunnusluku on osaamattomissa käsissä pahimmillaan harhaanjohtava. Sijoittajan täytyy tietää, minkälainen laskukaava ROE:n laskennan taustalla on ollut, sillä siihen tavallaan piiloutuu velkakomponentti, mikä vipuaa joskus ROE:ta pettävän hyvännäköiseksi. Velkakin voi olla yritykselle joskus hyvä asia, mutta jos korkea oman pääoman tuotto, eli ROE, on siitä johtuvaa, muuttuu tunnusluku vähemmän tärkeäksi. Liika velkahan vain kuormittaa yhtiötä ja altistaa sen suuremmille riskeille.

Katso siis laskukaavoja, että miten ROE:ta on mahdollista kasvattaa tai pienentää. Mieti sen jälkeen, että miksi juuri oman yhtiösi kohdalla jokin ROE:n osatekijöistä on muuttunut, niin saat suuntaa tulevan tarkasteluun. Jos esimerkiksi tulosmarginaali alkaa pikkuhiljaa pudota, voi se olla merkki siitä, että yhtiösi kohdalla sen hinnoitteluvoima on laskemassa ja yhtiön tuotteiden ympärillä oleva "vallihauta" on murenemassa.ROE käytännössä


Otetaan kotoisa esimerkki: Outokumpu. Sen oman pääoman tuottoprosentti on viime vuosilta seuraava

2007 12,4
2008 -1,1
2009 -12,2
2010 -4,9
2011 -10,9

Keskiarvoksi ROE % -3,34. Entäpä sen taseesta laskettava substanssiarvo, jota monet käyttävät valitessaan kiinnostavia ja aliarvostettuja osakkeita.

2007 1,14
2008 0,53
2009 0,98
2010 1,06
2011  0,45

Keskiarvoksi P/B 0,832, eli Outokumpua olisi myyty viiden viime vuoden ajalta alle tasearvonsa, mikä sinänsä on varsin houkuttelevaa, mutta oman pääoman tuoton huidellessa talvipakkasten puolella voin unohtaa sijoittamisen Outokumpuun. Yhtiö ei olisi pitänyt huolta minun, osakkeenomistajan pääomista, vaan olisi tuhonnut sitä.

Samalla viiden vuoden taaksepäin katsomisella puran ROE:n osiin. Eli

ROE % 5 year average
tulosmarginaali * pääoman kiertonopeus * taseen pääomarakenteen vipukerroin
= - 0,39  *   0,82 (ttm)    *    2,06
= - 0,66

Tässä kaavassa oman pääoman tuottoa parantaa tuo, etten löytänyt viiden vuoden keskiarvoa pääoman kiertonopeudelle, joten käytin trailing twelve months -lukua. Kauppalehden tilinpäätösluvuista laskemani keskiarvo on kuitenkin epävarmempi, koska en tiedä miten itse vuosikohtaiset ROE:t on laskettu.
Kyseessä on kuitenkin käyttökelpoinen tunnusluku, jota sijoittajan tulisi käyttää jokaisen yhtiön kohdalla. Alla Investopedian havainnollinen video, joka tiivistää koko tekstin yksinkertaisesti.

Lähteitä, mitkä auttoivat tämänkin jutun kasaamisessa:

http://www.investopedia.com/terms/r/returnonequity.asp#axzz28vJjAjSK
http://www.salkunrakentaja.com/2012/08/oman-paaoman-tuotto-on-sijoittajan-perustunnusluku/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti